Yasa nedir ne demektir? Anlamı

Yasa Devletin yasama gücü tarafından herkesçe uyulmak için konulan her türlü kural. Ceza yasası. Kanun eş anlamı. Devletin yasama...

Sorumluluk nedir ne demektir? Anlamı

Sorumluluk Bir kimsenin üstüne aldığı ya da yapmak zorunda bulunduğu işlerden, gerektiğinde hesap sorulması durumu, sorum. Ama bu ...

Demokrasi nedir ne demektir? Anlamı

Demokrasi Demokrasi (Yunanca, dimos: halk, kratos: iktidar) siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla ha...

Donanım nedir ne demektir? Anlamı

Bilgisayar Donanımı Bir cihazın çalışması için gerekli parçalardan her biri. Tesisat, döşem. (denizcilik) Yelkenli bir geminin ...

Küspe nedir ne demektir? Anlamı

Küspe Yağı ya da suyu çıkarılmış bitkinin, genellikle hayvan yemi ya da yakacak olarak kullanılan kuru kalıntısı, posası. Bu küspe...

Kişilik nedir ne demektir? Anlamı

Kişilik Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet. Yeryüzünde ne kadar insan varsa o kad...

Sözlük nedir ne demektir? Anlamı

Sözlük Sözlük, bir dilin bütün ya da belli bir çağda kullanılmış sözcüklerini, terimlerini, deyimlerini ya da bunların bir bölümünü...

Aksan nedir ne demektir? Anlamı

Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği. Konuşmacının İngiliz olmadığı açıktı; dilimizi bazısı bana tuhaf gelen vur...

İhtiyaç nedir ne demektir? Anlamı

Gereksinme, gereksinim. Günlük ihtiyaç maddeleri. Güçlü istek. Yoksulluk, geçinmekte sıkıntı çekme. İhtiyaç, adamcağızın belini büktü. TD...

Şeş nedir? Şeşi beş görmek ne demek? Anlamı

Şeş (Farsça) altı sayısı demektir. Şeş (şeşi) beş görmek : (deyiminin anlamı) "Yanlış görmek, şaşkına dönmek" anlamında alay...

Şekerrenk nedir ne demektir? Anlamı

(Dostluk, arkadaşlık için) Biraz bozulmak, eski bağlılık ve dostluk gevşemek. Lakin araları son zamanda şekerrenk oldu. Zira Meşhedi Galata...

Pazıbent nedir? Pazubent ne demektir? Anlamı

Pazıbent Belli bir işaret olarak kola geçirilen enlice kuşak, kolçak. Adam sivil giyimliydi ama kolundaki açık renkli pazıbent, şe...

Pazarlama nedir ne demektir? Anlamı

Pazarlama Pazarlama (ticaret) Bir ürünün, bir malın satışını sağlamak için girişilen etkinliklerin tümü. Bir ürünün, bir malın, ...

Resen nedir ne demektir? Anlamı

Bağımsız, kendi başına. İlgiliye danışmaksızın. Resen emekli etmek. Resen vergi tarhı : (ticaret) Verginin takdir komisyonları taraf...

Oran nedir ne demektir? Anlamı

Altın Oran = 1,618 İki şey ya da bütünle parça arasında nicelik ve nitelik bakımından var olan ilgi, bağıntı, nispet, orantı. İki...

Şey nedir ne demektir? Anlamı

Şey şeydir "Kişi" ya da "kimse" ile anlatılan varlıkların dışında kalan ve ağırlığıyla kütlesi olan her türlü ...

Salamura nedir ne demektir? Anlamı

Salamura turşu Sonradan kullanılmak üzere bozulmadan saklanması gereken peynir, turşu, balık vb. yiyecekleri içine koymak üzere ha...

Halihazır nedir ne demektir? Anlamı

Halihazır harita Şimdiki, bugünkü, içinde bulunulan durum. Daha sonra belki normale dönecek olan bu arayış içindeki ortam, halihaz...