Yasa nedir ne demektir? Anlamı

Yasa Devletin yasama gücü tarafından herkesçe uyulmak için konulan her türlü kural.  Ceza yasası. Kanun eş anlamı. Devletin yasama kur...

Sorumluluk nedir ne demektir? Anlamı

Sorumluluk Bir kimsenin üstüne aldığı yada yapmak zorunda bulunduğu işlerden, gerektiğinde hesap sorulması durumu, sorum. Ama bu yalnız...

Demokrasi nedir ne demektir? Anlamı

Demokrasi Demokrasi  (Yunanca, dimos halk, kratos iktidar demektir.) Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın yada düzenli aralıklarla...

Donanım nedir ne demektir? Anlamı

Bilgisayar Donanımı Bir cihazın çalışması için gerekli parçalardan her biri. Tesisat, döşem. (denizcilik) Yelkenli bir geminin direk...

Küspe nedir ne demektir? Anlamı

Küspe Yağı yada suyu çıkarılmış bitkinin, genellikle hayvan yemi yada yakacak olarak kullanılan kuru kalıntısı, posası. Bu küspe kalınt...

Kişilik nedir ne demektir? Anlamı

Kişilik Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet. Yeryüzünde ne kadar insan varsa o kadar ço...

Sözlük nedir ne demektir? Anlamı

Sözlük Sözlük, bir dilin bütün yada belli bir çağda kullanılmış sözcüklerini, terimlerini, deyimlerini yada bunların bir bölümünü alfabe...

Aksan nedir ne demektir? Anlamı

Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği. Konuşmacının İngiliz olmadığı açıktı; dilimizi bazısı bana tuhaf gelen vur...

İhtiyaç nedir ne demektir? Anlamı

Gereksinme, gereksinim. Günlük ihtiyaç maddeleri. Güçlü istek. Yoksulluk, geçinmekte sıkıntı çekme. İhtiyaç, adamcağızın belini büktü. TD...

Şeş nedir? Şeşi beş görmek ne demek? Anlamı

Şeş  (Farsça) Altı sayısı. Şeş (şeşi) beş görmek : (deyiminin anlamı) "Yanlış görmek, şaşkına dönmek" anlamında alay yollu söy...

Şekerrenk nedir ne demektir? Anlamı

(Dostluk, arkadaşlık için) Biraz bozulmak, eski bağlılık ve dostluk gevşemek. Lakin araları son zamanda şekerrenk oldu. Zira meshedi Galata...

Pazıbent nedir? Pazubent ne demektir? Anlamı

Pazıbent Belli bir işaret olarak kola geçirilen enlice kuşak, kolçak. Adam sivil giyimliydi ama kolundaki açık renkli pazıbent, şehirde...

Pazarlama nedir ne demektir? Anlamı

Pazarlama Pazarlama  (ticaret) Bir ürünün, bir malın satışını sağlamak için girişilen etkinliklerin tümü. Bir ürünün, bir malın, bir ...

Resen nedir ne demektir? Anlamı

Bağımsız, kendi başına. İlgiliye danışmaksızın. Resen emekli etmek. Resen vergi tarhı : (ticaret) Verginin takdir komisyonları tarafın...

Oran nedir ne demektir? Anlamı

Altın Oran = 1,618 İki şey yada bütünle parça arasında nicelik ve nitelik bakımından var olan ilgi, bağıntı, orantı. İki şeyin birbiri...

Şey nedir ne demektir? Anlamı

Şey şeydir "Kişi" yada "kimse" ile anlatılan varlıkların dışında kalan ve ağırlığıyla kütlesi olan her türlü varlık...

Salamura nedir ne demektir? Anlamı

Salamura turşu Sonradan kullanılmak üzere bozulmadan saklanması gereken peynir, turşu, balık vb. yiyecekleri içine koymak üzere hazırla...

Halihazır nedir ne demektir? Anlamı

Halihazır harita Şimdiki, bugünkü, içinde bulunulan durum. Daha sonra belki normale dönecek olan bu arayış içindeki ortam, halihazır ha...