Oran nedir ne demektir? Anlamı


Altın Oran = 1,618
  1. İki şey ya da bütünle parça arasında nicelik ve nitelik bakımından var olan ilgi, bağıntı, nispet, orantı.
  2. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.
  3. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.
  4. (matematik) Bir değerin aynı cinsten başka bir değer bölümü.
  5. (matematik) İki çokluğun birbirleri ile ilişkili olarak değişme miktarının bölme yoluyla ölçülmesine oran denir.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.