Oran nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üzerinde altın oran ve altın oran formülü olan altın oran ölçülerinde hazırlanmış bir altın levha
Altın Oran = 1,618
  1. İki şey ya da bütünle parça arasında nicelik ve nitelik bakımından var olan ilgi, bağıntı, nispet, orantı.
  2. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.
  3. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.
  4. (matematik) Bir değerin aynı cinsten başka bir değer bölümü.
  5. (matematik) İki çokluğun birbirleri ile ilişkili olarak değişme miktarının bölme yoluyla ölçülmesine oran denir.
( 0 soru/yorum )