ihtiyaç:

İhtiyaç nedir ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
  1. Gereksinme, gereksinim.
    Günlük ihtiyaç maddeleri.
  2. Güçlü istek.
  3. Yoksulluk, geçinmekte sıkıntı çekme.
    İhtiyaç, adamcağızın belini büktü. TDK. (kelime ile ilgili cümle)

  • İhtiyacı olmak: Gereksemek, gereksinmek.
  • İhtiyaca cevap vermek: (deyiminin anlamı) Bir gereksinmeyi karşılamak.