İhtiyaç nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Gereksinme, gereksinim.
    Günlük ihtiyaç maddeleri.
  2. Güçlü istek.
  3. Yoksulluk, geçinmekte sıkıntı çekme.
    İhtiyaç, adamcağızın belini büktü. TDK. (kelime ile ilgili cümle)

  • İhtiyacı olmak: Gereksemek, gereksinmek.
  • İhtiyaca cevap vermek: (deyiminin anlamı) Bir gereksinmeyi karşılamak.
( 0 soru/yorum )