Resen nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bağımsız, kendi başına.
  2. İlgiliye danışmaksızın. Resen emekli etmek.


  • Resen vergi tarhı: (ticaret) Verginin takdir komisyonları tarafından saptanması. Tutulması gereken defterlerden sadece birinin tutulmaması veya ibraz edilmemesi resen takdir için yeterlidir.
( 0 soru/yorum )