Eskimo nedir ne demektir? Anlamı

Eskimo Eskimo (askimomew: çiğ yiyen) Kanada, Grönland, Alaska ve Doğu Sibirya'nın kutup bölgelerinde yaşayan, avcılık ve balıkçılı...

Esin nedir ne demektir? Anlamı

İçe doğan özgün buluş, herhangi bir nedenle akla gelen önemli ve güzel duygu ya da düşünce, yaratış gücü, buluş. Gerçeklik edebiyat için bi...

Erte nedir ne demektir? Anlamı

Bir günden sonraki gün, günler ya da daha uzun bir zaman: Pazar ertesi (Pazartesi), cuma ertesi (cumartesi), düğün ertesi, bayram ertesi vb....

Ermek nedir ne demektir? Anlamı

(Büyük iyilik anlatan kavramlar için) Erişmek. Muradına ermek. Kavuşmak. İnsan veya bitki büyüyüp gelişmek, yetişmek. Mükellefiyetin bir ...

Erkan nedir ne demektir? Anlamı

Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler. Tüm askeri ve sivil erkan tören kıtalarının başında, alandaki yerlerini almışlardı. Yol,...

Erk nedir ne demektir? Anlamı

Bir işi yapabilme gücü. Ama yapabilecek erk yoktu. Niyet yoktu. Şimdi en azından hem bu erk vardır, hem niyet vardır. (kelime ile ilgili cü...

Erim nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyin erişebileceği (yetişebileceği) uzaklık, menzil. Ben de aynı göz erimi uzaklığa baktığımda, dalların arasında ince bir altınsı tozl...

Erik nedir ne demektir? Anlamı

Erik çeşitleri Gülgillerden, anayurdu Kafkasya olan, Türkiye'nin her yerinde yetişen beyaz çiçekli bir ağaç ve bunun sarıdan kırmı...

Erg nedir ne demektir? Anlamı

(fizik) Bir din'lik bir kuvvetin kendi doğrultusunda bir santimetre boyunca yaptığı işe eşit olan enerji birimi. CGS sisteminde bir e...

Erbain nedir ne demektir? Anlamı

Kırk, kırkıncı. Aralığın 22. günü başlayıp Ocak ayının 31. gününe kadar 40 gün süren ve kışın en soğuk zamanı sayılan kara kış devresi. Ge...

Epizot nedir ne demektir? Anlamı

Bir roman veya hikayede olay, hadise. Hikayede ikinci epizot bir fazilet sahnesidir. (edebiyat) Bir öykü, roman ya da şiirde asıl olaya k...
4 soru/yorum

Epik nedir ne demektir? Anlamı

Kahramanlıkla ilgili, destansı. Şair milli heyecanlarla dolu, epik şiirleriyle tanınmıştır. (edebiyat, tiyatro) Bir konuyu, olaylarla ve ...

Entropi nedir ne demektir? Anlamı

Entropi Fizikte Entropi, bir sistemin mekanik işe çevrilemeyecek termal enerjisini temsil eden termodinamik terimidir. Çoğunlukla bir...

Enstitü nedir ne demektir? Anlamı

Bir üniversiteye bağlı ya da bağımsız bir kuruluş olarak genellikle bir ya da birkaç dalda araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de ye...

Enstantane nedir ne demektir? Anlamı

Merceğin çok kısa bir süre içinde açılıp kapanmasıyla çekilen fotoğraf. Pozlandırma süresi (fotoğraf çekim hızı, fotoğraf makinesinin ışık...

Enjektör nedir ne işe yarar?

Tıbbi enjektör (tıp) Bir silindir içinde hareket eden bir pistondan oluşan ve ucuna iğne takılan, sıvı maddeleri çekmek ve vermek için kull...

Enek nedir ne demektir? Anlamı

Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş, iğdiş edilmiş (koyun, keçi, at vb.) Yanağın alt kısmı. Sermaye. Hisse, pay. Taş, kemik, cam ya...

Enderun nedir ne demektir? Anlamı

II. Selim'in huzurunda Enderunlu içoğlanı (gravür 18. yy) Osmanlı devleti merkezi örgütünde doğrudan sultanın hizmetinde ve emrin...

Encam nedir ne demektir? Anlamı

Encam (yaşam olaylarında) son, işin sonu demektir. Reis kötü tanırsa encamın iyi olmaz dedim. (Sebahattin Ali) Encama ermek (encam bulmak...

Emsal nedir ne demektir? Anlamı

Benzer, denk, eş. Bunların hepsi hakikaten emsali görülmedik derecede muhteşemdi (Ö. Seyfettin). Emsaline az rastlanır bir takı. Aynı yaşt...