Esnaf nedir? Esnaflık ne demektir? Anlamları

İstanbul Mısır Çarşısında bir esnaf El zanaatları ya da küçük ticaretle geçinen, tüccar ve sanayici tanımına girecek kadar yüksek cir...

Esma nedir? Esma çekmek ne demektir? Anlamı

Esma tespihi çekmek Esma, adlar, isimler demektir. Esma (esma tespihi) çekmek : Allahü Teala'nın adını anarak tespih çekmek. E...

Eskiz nedir? Eskiz kağıdı ne demektir? Anlamı

Eskiz kağıdı Mimari eserler ve resim için çizimlerle yapılan ön çalışma, taslak. Bu ev için yaptığı ikinci ve üçüncü eskizler, biraz m...

Eskimo nedir ne demektir? Anlamı

Eskimo Eskimo (askimomew: çiğ yiyen) Kanada, Grönland, Alaska ve Doğu Sibirya'nın kutup bölgelerinde yaşayan, avcılık ve balıkçılı...

Esin nedir ne demektir? Anlamı

İçe doğan özgün buluş, herhangi bir nedenle akla gelen önemli ve güzel duygu ya da düşünce, yaratış gücü, buluş. Gerçeklik edebiyat için bi...

Esericedit nedir? Esericedit kağıdı ne demektir? Anlamı

Esericedit, "Büyük boy yazı kağıdı" anlamında kullanılan esericedit kağıdı sözünde geçer. Komutan, üç buçuk esericedit sahifesi tu...

Esef nedir? Esefle kınamak ne demektir? Anlamı

Esef, acınma, yerinme, yapılan bir iş, kaybolan ya da elden çıkan bir şey için duyulan üzüntü. Başka bir makalemde geçen "Esef" s...

Es nedir? Es geçmek ne demektir? Anlamı

Es (sus) işaretleri (müzik) Es notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı, sus işareti. Dörtlük es, sekizlik es. (kimya) ...

Erte nedir ne demektir? Anlamı

Bir günden sonraki gün, günler ya da daha uzun bir zaman. Pazar ertesi (Pazartesi). Erteye kalan arkaya kalır : (atasözünün anlamı) Bir...

Ermek nedir ne demektir? Anlamı

(Büyük iyilik anlatan kavramlar için) Erişmek. Muradına ermek. Kavuşmak. İnsan veya bitki büyüyüp gelişmek, yetişmek. Mükellefiyetin bir ...

Eleştiricilik nedir ne demektir? Anlamı

(felsefe) Her bilgi edinme çabasında eleştirici tutumu öncelikli tutum olarak değerlendiren görüş, kritisizm. Kant'ın usu deney alanı...

Erkan nedir ne demektir? Anlamı

Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler. Tüm askeri ve sivil erkan tören kıtalarının başında, alandaki yerlerini almışlardı. Yol,...

Erk nedir ne demektir? Anlamı

Bir işi yapabilme gücü. Ama yapabilecek erk yoktu. Niyet yoktu. Şimdi en azından hem bu erk vardır, hem niyet vardır. (kelime ile ilgili cü...

Erim nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyin erişebileceği (yetişebileceği) uzaklık, menzil. Ben de aynı göz erimi uzaklığa baktığımda, dalların arasında ince bir altınsı tozl...

Erik nedir ne demektir? Anlamı

Erik çeşitleri Gülgillerden, anayurdu Kafkasya olan, Türkiye'nin her yerinde yetişen beyaz çiçekli bir ağaç ve bunun sarıdan kırmı...

Erguvan nedir? Erguvani ne demektir? Anlamı

Erguvan çiçeği Erguvan baklagillerden, eflatunla kırmızı arası renkte çiçek açan, 10 metreye kadar boylanan süs ağacı. Erguvani, erg...

Erg nedir ne demektir? Anlamı

(fizik) Bir din'lik bir kuvvetin kendi doğrultusunda bir santimetre boyunca yaptığı işe eşit olan enerji birimi. CGS sisteminde bir e...

Erbap nedir? Erbabı ne demektir? Anlamı

Erbap bir işten anlayan, bir işi en iyi şekilde yapan, o işte becerikli olan usta, mahir kimse demektir. Her işi erbabından sormalı... İşte...

Erbain nedir ne demektir? Anlamı

Kırk, kırkıncı. Aralığın 22. günü başlayıp Ocak ayının 31. gününe kadar 40 gün süren ve kışın en soğuk zamanı sayılan kara kış devresi. Ge...

Epsilon nedir ne demektir? Epsilon harfi

Epsilon harfi Yunan alfabesinin beşinci harfi, simgesi ε (veya E). (fizik) Bir yüzeyin enerjiyi yayma yeteneğinin bir ölçüsü olan ...

Eprimek nedir? Eprimiş ne demektir? Anlamı

Eprimek (kumaş vb.) aşınıp yıpranmak, dağılıp parçalanacak duruma gelmek ya da dağılmak. Eprimiş, lime lime kumaşlardan yeni kostümler yapı...

Epizot nedir ne demektir? Anlamı

Bir roman veya hikayede olay, hadise. Hikayede ikinci epizot bir fazilet sahnesidir. (edebiyat) Bir öykü, roman ya da şiirde asıl olaya k...
4 Yorum

Epikürizm nedir? Epikürcülük ne demektir? Anlamı

Epikürizm (felsefe) Yunan filozofu Epirkür'ün ahlaklı yaşamın temeline yüce hazları ve bu hazların sağlayacağı mutluluğu koyan, insanla...

Epik nedir ne demektir? Anlamı

Kahramanlıkla ilgili, destansı. Şair milli heyecanlarla dolu, epik şiirleriyle tanınmıştır. (edebiyat, tiyatro) Bir konuyu, olaylarla ve ...

Enva nedir? Envaiçeşit ne demektir? Anlamı

Enva "neviler, türler" anlamına gelip halk dilinde "çeşit çeşit" yerine kullanılan envaiçeşit sözünde geçer. Nurefşan Ha...

Entropi nedir ne demektir? Anlamı

Entropi Fizikte Entropi, bir sistemin mekanik işe çevrilemeyecek termal enerjisini temsil eden termodinamik terimidir. Çoğunlukla bir...

Enterne nedir? Enterne etmek ne demektir? Anlamı

Enterne "gözaltına almak, sınırlamak" anlamlarına gelen enterne etmek sözünde geçer. Padişahın iradesiyle saraydan dışarı çıkartıl...

Enternasyonal nedir? Enternasyonalizm ne demektir? Anlamı

Uluslararası, enternasyonal Uluslararası. Beynelmilel eş anlamı. Uluslararası işçi birlikleri; 1., 2., 3. ve 4. Enternasyonal adları...

Entalpi nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Entalpi, maddenin yapısında depoladığı her türden enerjilerin toplamıdır. H ile simgelenir. Bir mol maddede depolanmış enerjiye o maddenin ...

Enstitü nedir ne demektir? Anlamı

Enstitü (Latince) bir üniversiteye bağlı ya da bağımsız bir kuruluş olarak genellikle bir ya da birkaç dalda araştırma yapan ve kimi duruml...

Enstantane nedir ne demektir? Anlamı

Merceğin çok kısa bir süre içinde açılıp kapanmasıyla çekilen fotoğraf. Pozlandırma süresi (fotoğraf çekim hızı, fotoğraf makinesinin ışık...

Enjektör nedir ne demektir? Anlamı

Enjektör çeşitleri İğne, şırınga. (teknik) Bir akışkanı, hamur kıvamında ya da toz halindeki bir maddeyi büyük bir hız verilmiş bir...

Enfiye nedir? Enfiye çekmek ne demektir? Anlamı

Bir kutu enfiye tozu Fermente edilmiş tütünden yapılan ve hapşırtıp keyif vermesi için buruna çekilen toz, burun otu. Arapça burun dem...

Enerji nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Enerji Gücünü harcama isteği ve yeteneği, erk. (fizik) Bir cisimde bulunan ve ortaya bir iş çıkarmaya yarayan güç. Kinetik enerji, ...

Enek nedir ne demektir? Anlamı

Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş, iğdiş edilmiş (koyun, keçi, at vb.) Yanağın alt kısmı. Sermaye. Hisse, pay. Taş, kemik, cam ya...

Endotermik ve Ekzotermik tepkime nedir ne demektir? Kısaca anlamları

Buzun erimesi endotermik bir tepkimedir Endotermik tepkime (reaksiyon) oluşumu sırasında ısıalan ve genellikle yavaş yürüyen tepkime...
2 Yorum

Enderun nedir ne demektir? Anlamı

II. Selim'in huzurunda Enderunlu içoğlanı (gravür 18. yy) Osmanlı devleti merkezi örgütünde doğrudan sultanın hizmetinde ve emr...

Endaze nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Altmış beş santimetre boyunda eski bir uzunluk ölçüsü. Ölçü. Endazeye vurmak. Hattatlar arasında "nokta" anlamında kullanılır. ...

Encam nedir ne demektir? Anlamı

Encam (yaşam olaylarında) son, işin sonu demektir. Reis kötü tanırsa encamın iyi olmaz dedim. (Sebahattin Ali) Encama ermek (encam bulmak...

Emsal nedir? Emsalsiz ne demektir? Anlamları

Benzer. Emsaline az rastlanır bir takı. Yaşıt, eşit, denk. O senin emsalin değil. Örnek. Bu davranışa göz yumulursa, başkalarına emsal ol...

Emrivaki nedir? Emrivaki yapmak ne demektir? Anlamı

Emrivaki yapmak, karşı tarafın rızası gözetilmeksizin, bir işi zorla yaptırmak, oldubittiye getirmek. Bir emrivaki ile kendisine gelen dave...