Ermek nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. (Büyük iyilik anlatan kavramlar için) Erişmek.
  Muradına ermek.
 2. Kavuşmak.
 3. İnsan veya bitki büyüyüp gelişmek, yetişmek.
  Mükellefiyetin bir diğer şartı da, kişinin baliğ olması yani, buluğa ermiş bulunmasıdır.
 4. Yetişip dokunmak.
  Eli rafa ermek.
 5. (Bitkiler ya da bunların ürünleri için) Olgunlaşmak.
  Meyveler ermeden toplanmaz.
 6. (tasavvuf) Allah'a yakın bir aşamaya yükselmek, Allah dostu olmak.
  Allah'a yine Allah'ın muvaffak kılmasıyla yaklaşır ve erersin. Allah'a ermek, insanlardan, nefsinin arzularından, irade ve isteklerinden uzaklaşarak Allah'ın fiili ile birlikte olmaktır, kendinle ve insanlarla ilgili hiçbir hareketinin kalmamasıdır. (Fütuhu'l Gayb)


İlgili deyimler ve anlamları


 • Erdiğine erer, ermediğine taş atar: (deyiminin anlamı) Sataşkan, edepsiz bir kimsenin hali.
( 0 soru/yorum )