Enderun nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
II. Selim'in huzurunda Enderunlu bir içoğlanını gösteren resim
II. Selim'in huzurunda Enderunlu içoğlanı
(gravür 18. yy)
  1. Osmanlı devleti merkezi örgütünde doğrudan sultanın hizmetinde ve emrinde bulunan kişiler ve örgütlenme.
  2. Klasik dönem Osmanlı saraylarında sultanın hayatını geçirdiği, harem ve hazine dairelerinin bulunduğu iç bölüm ve sultanın özel denetimindeki hazine; büyük konakların iç bölümü.
  3. Osmanlı devletinde yetenekli devşirmelerin ve ileri gelenlerin çocuklarını her yönden eğiterek devleti yönetecek yüksek kadrolara hazırlamak için kurulmuş saray okulu.
( 0 soru/yorum )