Esnaf nedir? Esnaflık ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Mısır çarşısında bir baharatçı veya aktar esnafı
İstanbul Mısır Çarşısında bir esnaf
 1. El zanaatları ya da küçük ticaretle geçinen, tüccar ve sanayici tanımına girecek kadar yüksek ciro yapmayan kimselere verilen ad.
  Çarşı esnafı.
 2. (mecazi) Bir mesleğin tüm inceliklerini bilen ve bunları olumsuz bir biçimde, karşısındakileri yanıltmak ya da kandırmak için kullanan kişi, bir işin kurdu.
  Politika esnafı.


İlgili birleşik kelimeler ve anlamları


 • Esnaf ağzı: Satıcıların alıcı çekmek için kullandıkları dil.
 • Esnaf kredisi: Esnaf ve zanaatçılara kefalet kooperatifleri aracılığıyla verilen ve mesleki çalışmalarının gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan kredi.
 • Esnaf kuruluşları: Esnaf ve zanaat sahiplerinin ve bunların çalıştırdıkları kişilerin ekonomik, toplumsal, mesleki gereksinimlerini karşılamak, mesleki dayanışmayı sağlamak ve alıcılarla aralarındaki ilişkiyi düzenlemek amacıyla kurulmuş, kamu tüzel kişiliği olan meslek kuruluşları.
 • Esnaf loncası: (tarih) Osmanlı Devletinde esnafların örgütlenip kurdukları birlik.
 • Esnaflık: Esnafın yaptığı iş.


İlgili deyimler ve anlamları


 • Esnafı ondalığa kesmek: (deyiminin anlamı) Esnaftan haraç almak.
( 0 soru/yorum )