Enternasyonal nedir? Enternasyonalizm ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Gökyüzüne doğru uzanan bayrak direklerinde ülke bayrakları dalgalanıyor
Uluslararası, enternasyonal
  1. Uluslararası. Beynelmilel eş anlamı.
  2. Uluslararası işçi birlikleri; 1., 2., 3. ve 4. Enternasyonal adları altında Avrupa'nın çeşitli kentlerinde ayrı zamanlarda toplanan uluslararası işçi birliklerinin genel adı.
  3. İlk kez 1888'de Lille kentinde çalınan, İkinci Dünya Savaşı sonuna dek Sovyetler Birliğinin ulusal marşı olan uluslar arası devrim marşı.


  • Enternasyonalizm: Dünya halklarının, ulusal sınırların ötesinde dayanışmasını ve birleşmesini savunan öğreti.
( 0 soru/yorum )