Erk nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir işi yapabilme gücü.
    Ama yapabilecek erk yoktu. Niyet yoktu. Şimdi en azından hem bu erk vardır, hem niyet vardır. (kelime ile ilgili cümle)
  2. Enerji.
  3. Sözü geçerlik, istediğini yaptırabilme gücü, nüfuz.
    Bu yüzden medya, "yasama", "yürütme" ve "yargı" erkelerinin yanında dördüncü bir erk olarak görülmektedir.
  4. (toplum bilim) Bir bireyin, bir toplumsal kümenin, bir toplumun başka birey, küme ya da toplumları egemenliği, baskısı ve denetimi altına alması, özgürlüklerine karışma ve onları belli biçimlerde davranmaya zorlama yetkisi ya da yeteneği, kudret, iktidar.
    Basın nasıl bir yandan büyük sermaye tarafından kirletildi ise, öte yandan da erk odakları tarafından kirletildi.
( 0 soru/yorum )