Endaze nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Altmış beş santimetre boyunda eski bir uzunluk ölçüsü.
  2. Ölçü. Endazeye vurmak.
  3. Hattatlar arasında "nokta" anlamında kullanılır.

Madeni endaze ölçüsü
Endaze, 65 cm uzunluğunda eski bir uzunluk ölçüsü


İlgili deyimler ve anlamları


  • Endazesi bozuk: (deyiminin anlamı) Orantısız.
  • (Birinin ya da bir şeyin) Endazesini almak: Bir kişinin ya da bir durumun önemini tahmin etmek.
  • Endazeye gelmemek (sığmamak): Hesaba gelmemek, akla uygun olmamak.
  • Endazeye vurmak: Ölçmek, ölçüp biçmek.
( 0 soru/yorum )