Enstitü nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir üniversiteye bağlı ya da bağımsız bir kuruluş olarak genellikle bir ya da birkaç dalda araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren özellikle bilim, eğitim veya belirli bir meslekle ilgili olan kurum veya kuruluş: Sanat Enstitüsü, Eğitim Enstitüsü vb.
  2. (atıf) Bu kuruluşun bulunduğu bina: – Enstitüye gidecek misiniz? (A. Atıcı)


  • Arkeoloji Enstitüsü: Arkeolojik ve antik araştırmalar yapan ve kültürel mirasın korunması için faaliyet gösteren kuruluş.
  • Eğitim Enstitüsü: Orta dereceli okullara öğretmen yetiştirmek için kurulmuş yüksekokul.
  • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü: Türkiye madenlerinin sistematik bir şekilde etüd ve aramalarını yapmak, mevcut maden ocaklarının daha verimli ve teknik bir şekilde çalıştırılma imkan ve vasıtalarını incelemek ve bu işlerde çalışacak Türk mühendis, teknisyen, uzman ve işçilerini yetiştirmekle görevli kuruluş.
  • Sanat Enstitüsü: Endüstrinin türlü dallarına ve küçük el sanatları alanına bilgili, usta işçi ve teknisyen yetiştirmek amacını güden öğretim kurumu.
  • Yüksek İslâm Enstitüsü: Dini konularda araştırmacı, öğretmen ve din görevlisi yetiştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak açılan yüksek okul.
( 0 soru/yorum )