Erkan nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler.
    Tüm askeri ve sivil erkan tören kıtalarının başında, alandaki yerlerini almışlardı.
  2. Yol, yordam, yöntem.
    Tasavvufta, önceki sufiler tarafından tesis edilen kaideler, adap, erkan ve usul yani yol ve yöntem büyük önem taşır.
  3. (din) "Erkân" da “rükn” kelimesinin çoğulu olup kıyam, rüku ve secde gibi namazın esaslarını ifade eder. "Tadili erkan" ise namazın içinde yer alan kıyam, rüku, secde gibi rükünleri yerli yerinde, hakkını vererek düzgün ve sükunet içinde yapmaktır.


  • Erkan kürkü: (tarih) Padişah tarafından vezirliğe yükseltilenlere giydirilen kürk.
  • Erkan minderi: Eskiden, bir oda ya da salonda en hatırlı kişinin oturtulduğu minder.
  • Erkan-ı Harbiye-i Umumiye: Genelkurmay.
( 0 soru/yorum )