Eleştiricilik nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (felsefe) Her bilgi edinme çabasında eleştirici tutumu öncelikli tutum olarak değerlendiren görüş, kritisizm.
  2. Kant'ın usu deney alanını aşamayacak ve dolayısıyla bir metafizik temellendiremeyecek kadar sınırlı güçlülükte gören, bu yüzden metafiziği eleştirmeye götüren, ayrıca bilgi eleştirisini her felsefe araştırması için öncelikli sayan öğretisi, kritik.
( 0 soru/yorum )