Epsilon nedir ne demektir? Epsilon harfi

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Epsilon harfi
Epsilon harfi
Yunan alfabesinin beşinci harfi, simgesi ε (veya E).

  1. (fizik) Bir yüzeyin enerjiyi yayma yeteneğinin bir ölçüsü olan salarlığın simgesi.
  2. (fizik) Geçirgenliğin simgesi. → Elektrik sabiti, dielektrik sabiti.
  3. Mukavemette, uzamanın simgesi.
  4. Yunan rakamlarında 5 sayısını temsil eder.
  5. (matematik) Küçük pozitif bir niceliği sembolize eder.
  6. Hesaplama yaparken sayısal veri tipinin kesinliğini ifade etmek için kullanılır.
  7. (matematik) Levi-Civita sembolü.
  8. (matematik) Dual sayıları temsil etmek için kullanılır: (a + bε, ε2=0 ve ε≠0).
( 0 soru/yorum )