Entropi nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Gitgide parçalanan entropi sözcüğü
Entropi
  1. Fizikte Entropi, bir sistemin mekanik işe çevrilemeyecek termal enerjisini temsil eden termodinamik terimidir. Çoğunlukla bir sistemdeki rastgelelik ve düzensizlik olarak tanımlanır.
  2. Termodinamikte, tersinir bir süreçten geçen bir sistemin, aldığı ısı miktarının mutlak sıcaklık derecesine oranıyla ifade edilen özellik değişimi (simgesi S). Entropi, bir sistemin düzensizliğinin ölçüsüdür ve yalıtılmış bir sistemdeki tersinmez süreçlerde entropi artar. İçindeki hemen bütün süreçler tersinmez olan evrenin, kapalı bir sistem olması durumunda, entropisinin maksimuma ulaşarak yok olacağı beklenir.
  3. (felsefe) Entropi kanunu belki de insanların yeryüzünde keşfettikleri en büyük kanunlardan biridir. Bu kanun en güzel tariflerinden bir tanesi "Kainatta her şey, kendini minimum enerji ve maksimum düzensizliğe çekmek ister." şeklindedir.
( 0 soru/yorum )