Es nedir? Es geçmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Müzikte notada es veya sus işareti çeşitleri
Es (sus) işaretleri
  1. (müzik) Es notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı, sus işareti. Dörtlük es, sekizlik es.
  2. (kimya) Einsteinyum elementinin simgesi.


İlgili deyimler ve anlamları


  • (Bir konuyu bir şeyi) Es geçmek: (deyiminin anlamı)
    1. Sözleri arasında o konuda bir şey söylememek, o konuyu susarak geçiştirmek.
    2. Üzerinde durmamak, boş vermek, önemsememek.
( 0 soru/yorum )