Epik nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kahramanlıkla ilgili, destansı.
    Şair milli heyecanlarla dolu, epik şiirleriyle tanınmıştır.
  2. (edebiyat, tiyatro) Bir konuyu, olaylarla ve kahramanlarla izleyici ya da okur arasına bilinçli bir uzaklık koyarak ve bir ders çıkarılacak biçimde hikaye etme yöntemi.
  3. Bir ya da birkaç yiğidin cenk ve başarılarını konu alan yiğitlik koşuğu.


  • Epik şiir: Yiğitliği, tarihi kahramanlıkları, savaşları, zaferleri, vatan sevgisini, yurt duygulanmalarını coşkulu bir şekilde dile getiren manzumelere verilen ad.
  • Epik tiyatro: Bertolt Brecht tarafından geliştirilen, tiyatronun yanılsamacı etkilerine karşı çıkarak anlatıcı, göstermeci ve özdeşleşmeyi kıran bir üslupla, seyircinin olayları yargılayarak kavramasını amaçlayan, örgüsü kesintili ve sıçramalı tiyatro.
( 0 soru/yorum )