Saplama nedir ne demektir? Saplama ne işe yarar?

Çeşitli boylarda saplamalar Hızlı ve güçlü bir itişle batırmak, saplamak. (teknik) İki ya da daha çok parçayı birleştirmeye yarayan, ...

Sapan nedir ne demektir? Anlamı

El yapımı ağaç sapan Genellikle çocukların kuş vurmak ya da taş atmak için kullandıkları, iki ucuna lastik ve lastiklerin arasına taşı...

Santur nedir ne demektir? Anlamı

Santur Yapı ve biçim bakımından kanuna benzeyen, mızrap adı verilen ahşap çubuklarla tellere vurularak çalınan, 72 - 160 telden oluşan, ...

Santrifüj nedir ne demektir? Santrifüj ne işe yarar?

Bir santrifüj cihazının yavaşlatılmış görüntüsü (fizik) Merkezkaç kuvveti. (tıp)  Santrifüj (santrifüjör) merkezkaç kuvvetinden yara...

Santral nedir ne demektir? Anlamı

Telefon santrali Doğadaki çeşitli enerji türlerini elektrik enerjisine çeviren fabrika. Belli bir yapıdaki telefonları birbirine bağla...

Santrfor (santrafor) nedir ne demektir? Anlamı

Santrfor Santrfor, futbolda orta ileri uç oyuncusu. (spor) Futbol takımında beş kişilik forvet hattının ortasında yer alan, gol atmak...

Santra nedir ne demektir? Anlamı

Santra Futbolda oyunun başlatıldığı yere verilen ad, orta, merkez. Santra çizgisi: (spor) Sahayı enlemesine tam ortadan ikiye bölen...

Türkiye'ye Komşu ve Yakın Ülkeler Haritası

Harita üzerinde Türkiye'ye komşu ve yakın ülkeler  Türkiye kara sınırları üzerinden kuzeybatıda Bulgaristan, batıda Yunanistan, kuz...

Santigrat (°C) nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Santigrat celsius derece Santigrat, buzun erime noktasını bir başka deyişle suyun donma noktasını 0, suyun kaynama noktasını da 100 kabu...

Sansar nedir ne demektir? Sansar Hayvanı

Sansar Sansar, sansargillerden, küçük, etçil ve otçul beslenen, kürkleri değerli hayvanların ortak adıdır. Sansargiller etçiller takımın...

Saniye nedir ne demektir? Anlamı

Bir saniye Sezyum-133 atomunun düşük enerji seviyesinden yüksek enerji seviyesine geçiş radyasyonunun 9.192.631.770 hz'lik periyoduna...

Sandık nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Sandık İçine çeşitli şeyler konulup saklamaya ya da taşıyamaya yarayan, ahşap tahtadan yapılmış, dört köşe kapaklı ev eşyası. Çeyiz san...

Sandalye nedir ne demektir? Anlamı

Sandalye Yaslanma yeri olan, kol koyacak yerleri olmayan, bir kişilik oturma eşyası. (mecazi) Makam, koltuk, mevki. İlgili deyim...

Sandalet nedir ne demektir? Anlamı

Sandalet Yalnız tabanı olan ve ayağa bağlamak için de çeşitli şekillerde kordon ve kayışı bulunan yazlık açık ayakkabı, sandal. Yaz gezg...

Sandal nedir ne demektir? Anlamı

Sandal Birkaç insan taşıyacak biçimde yapılmış, suda kürek çekerek ilerleyebilen motorsuz deniz teknesi. Küçük bir sandalı vardı; sabah...

Sancak nedir ne demektir? Anlamı

Sancak Bayrak. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak (askeri terim) Çoğunlukla askeri birliklere verilen yazı işlemeli, kenarla...

Sanat nedir ne demektir? Kısaca anlamı

İnsan, toplum, doğa ilişkisinin ya da gerçeğinin bilinçli olarak estetik biçimde yeniden üretimi (yorumu); bir duygu, tasarım ya da güzel...

Samuray nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Samuray Samuray, eski Japonya'da soylu asker sınıfı için kullanılan bir terimdi. Samuray, eski Japoncada "hizmet etmek" ma...

Samur nedir ne demektir? Samur Hayvanı

Samur Samur, sansargillerden, Rusya'da Ural Dağları'ndan Sibirya, kuzey Moğolistan boyunca orman ortamlarında yaşayan, kuyruğu i...

Saman nedir? Samanlık ne demektir? Kısaca anlamları

Saman Ekinlerden, tahıllardan ve diğer olgunlaşmış otsu bitkilerden tohum ayrıldıktan sonra artakalan sapların ezilip öğütülmüşü. Saman ...

Salyangoz nedir? Kısaca özellikleri

Salyangoz Salyangoz, yumuşakçalardan, bahçelerde, yeşilliklerde yaşayan, kıvrık sarmal kabuklu küçük hayvandır. Kara hayvanı olarak düşü...

Salto nedir? Salto atmak ne demektir? Anlamı

Güreş sporunda salto Salto güreşte, hasmın kollarını, bedeniyle birlikte kıpırdamasını engelleyecek biçimde kavrayarak vücudun üst bölüm...

Salmastra nedir ne demektir? Salmastra ne işe yarar?

Mil üzerinde mekanik salmastra Biri hareketli (dönen), diğeri sabit bulunan iki makine parçası arasında sızdırmazlık sağlayan parçalara...

Salıncak nedir ne demektir? Anlamı

Salıncak İplerle yüksekçe bir yere (genellikle bir ağaca) asılan, sallanarak eğlenmek amacıyla kullanılan, türlü biçim çeşit ve büyüklü...

Saksı nedir ne demektir? Anlamı

İlginç saksılar Toprak konularak içinde çiçek, çim ve çeşitli bitkiler yetiştirilen eskiden pişmiş topraktan günümüzde plastik başta ol...

Sahan nedir ne demektir? Anlamı

Sahanda yumurta Sahan, gerektiğinde tava yerine de kullanılabilen çok derin olmayan metal kap. Sahanda yumurta : Sahanda kızdırılmış...

Sağlam nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz. Sağlam bina, sağlam masa. Hastalanmaz, esen. Sağlam çocuk, sağlam vücut. Eksiksiz, kusursuz, kırılma...

Sadak nedir ne demektir? Anlamı

Sadak Sadak, atılmak için yanda taşınan okların içine konulduğu, omuza asılı ya da bele takılı olarak taşınan, deri, ahşap, kürk vb. mal...

Saçma nedir ne demektir? Anlamı

Bir av fişeği içindeki büyüklü küçüklü saçmalar Saçmak eylemi. Tohum saçma. Birden serpilmişçesine atılan bir çeşit balık ağı, serpme...

S Harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

S Harfi Türk alfabesinin yirmi ikinci harfi. Sesbilim bakımından ıslıklı, sert, sızıcı, süreksiz diş ünsüzü. (fizik) Spin (dönü) kuv...

Rugan nedir ne demektir? Anlamı

Siyah rugan ayakkabı Ayakkabı yapımında kullanılan ayna gibi parlak (genellikle siyah renkli) deri. Bu deriden yapılmış olan. Rugan k...

Röntgen nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Röntgen çekimi (fizik) Kütlesi 1 kg olan havada 2.58 x 10 -4 coulomb'luk elektrik yükü oluşturabilecek X ya da gama ışını dozu ol...

Rulman nedir ne demektir? Rulman ne işe yarar?

Rulman Rulman, mekanik ve elektrikli sistemlerin dönen parçalarında kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sağlayarak aşınma ve enerji k...

Römorkör nedir ne işe yarar? Kısaca anlamı

Römorkör Römorkör, dar ya da akıntılı akarsularda, manevra yeteneği olmayan ya da düşük olan diğer deniz araçlarına refakat ederek, onla...

Römork nedir ne işe yarar? Kısaca anlamı

Traktör römorku Römork, motorlu bir taşıtın arkasına takılıp çekilerek yük taşıma işlerinde kullanılan, genellikle iki tekerlekli motors...

Rölyef nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Rölyef (Asurbanipal aslan avında) Kil, alçı, taş vb. işlenebilir gereçleri girintili çıkıntılı yüzeyler durumunda biçimlendirerek yapı...

Röle nedir ne demektir? Röle kısaca ne işe yarar?

Röle Röle bir devreden geçen elektrik akımının, ikinci devreyi açıp kapatabildiği, böylece ikinci devredeki akımı denetlemeye yarayan de...

Refüj nedir ne demektir? Anlamı

Peyzaj çalışması yapılmış bir refüj Refüj kısaca orta kaldırım demektir. Çok şeritli, gidiş ve gelişi ayrılmış yüksek hızlı yollarda kul...

Akdeniz ve Ege Denizi sınır ayrımı

Ege Deniz'inin Akdeniz ile olan sınırı Kıyılarının tamamı Türkiye ve Yunanistan ile çevrili olan Ege Denizini Akdeniz'den ayıran...

Rozet nedir ne demektir? Anlamı

Milletvekili rozeti Yakaya takılmak için çeşitli biçimlerde yapılan, üzerinde bir kuruluşun sembolü veya simgesi bulunan çeşitli biçiml...

Rotor nedir ne demektir? Anlamı

Bir elektrik motorunda rotor Rotor kelimesi, mekanik bir cihazın kendi etrafında dönen bölümlerini tanımlamakta kullanılır. Genellikle b...

Rotil nedir ne işe yarar?

Rotil Otomobilin ön düzeninde bulunan, her yöne dönebilen ve mafsal olarak kullanılan, bir yuva içinde vidalı uzantısı olan çelik bir bi...

Rot nedir ne demektir? Rot ne işe yarar?

Rot Rot (yani rot kolu ve rot başı) motorlu araçlarda tekerlerin sağa ve sola dönebilmesi için direksiyon dişli kutusundan çıkan hareket...

Ropdöşambır (ropdöşambr) nedir ne demektir? Anlamı

Ropdöşambr Ropdöşambır ev içinde genellikle erkeklerce sabahları yataktan kalkınca giyilen uzun üstlük, sabahlık. Pijama üstüne giyilir,...

Rondo nedir ne demektir? Anlamı

Rondo Dönen bıçakları sayesinde içine konulan gıdaları kıyma, parçalama, doğrama işine yarayan mutfak aleti. (müzik) Bir ana melodini...

Rondela nedir ne demektir? Rondela ne işe yarar?

Rondela çeşitleri Rondela, sıkıştırılacak parçayla somun-cıvata arasına konulan, bağlantının kendiliğinden gevşemesini, sıkılan parçanın...