Sağlam nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz: Sağlam bina, sağlam masa.
 2. Hastalanmaz, esen: Sağlam çocuk, sağlam vücut.
 3. Eksiksiz, kusursuz, kırılmamış, bozulmamış: Bütün eşya sağlam geldi. (örnek cümle)
 4. Güvenilir: Sağlam iş, sağlam ortak.
 5. (halk dilinde) Herhalde, muhakkak, "bana öyle geliyor ki": Sen sağlam seksen varsın.


 • Sağlamcı: İşini rastlantılara bırakmayan, sağlama bağlayan kimse.


İlgili deyimler ve anlamları


 • Sağlam ayakkabı (pabuç) değil: Güvenilecek gibi biri değil.
 • (İşi) sağlam kaba kotarmak: Elverişli bir duruma sokmak.
 • Sağlama almak: Zararlı çıkmamak için gereken önlemleri almak.
 • Sağlama (sağlam kazığa) bağlamak: Güvenilecek duruma koymak.
 • Sağlama gitmek: (argo) Kıyasıya, öldüresiye dövmek.
( 0 soru/yorum )