Sanat nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. İnsan, toplum, doğa ilişkisinin ya da gerçeğinin bilinçli olarak estetik biçimde yeniden üretimi (yorumu); bir duygu, tasarım ya da güzelliğin insanları etkileyecek ve haz verecek biçimde anlatımı.
  2. Bir şeyi yapmakta gösterilen ustalık, zanaat.


  • Sanat için sanat: İlk kez Victor Cousin tarafından "Hakikat, Güzellik, İyilik Üzerine" adlı yapıtında (1836) formüle edilen, ahlaksal, dinsel, siyasal vb. dış etmenlerden arınmış, kendinden öte bir şeyi amaçlamayan, salt güzellik düşüncesi temelinde yükselen, özellikle şiirde belirginlik kazanan, sonunda estetik biçim oyunlarına varan sanat anlayışı.
( 0 soru/yorum )