Rölyef nedir ne demektir? Kısaca anlamı


Rölyef
(Asurbanipal aslan avında)
  1. Kil, alçı, taş vb. işlenebilir gereçleri girintili çıkıntılı yüzeyler durumunda biçimlendirerek yapılan eser, kabartma.
  2. Bir biçimin veya bir süslemenin düz yüzey üzerindeki çıkıntısı.
  3. Yamaç, vadi, dağ vb. arazi engellerinin harita üzerinde boya, gölge vb.yle gözde cisimlenecek biçimde gösterilmesi.
  4. Topoğrafik olarak incelenecek bir bölgenin en yüksek ve en alçak rakım farkı.
Hiç yorum yok:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.