İlaç nedir ne demektir? Anlamı

İlaç Bir hastalığı önlemek ya da iyi etmek için türlü yollardan kullanılan madde, em. Ecza. Bitkilere zararlı böcekleri ve mantarla...

İktisadi nedir ne demektir? Anlamı

Bir devletin, bir kurumun gelir ve gider düzeniyle ilgili olan, iktisatla ilgili. Ekonomik eş anlamı. Tutuma uygun, az masraflı, hesaplı, ...

İktiran nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyin yanına gelme, yaklaşma. Kalplerin bağlı olduğu makam öyle arzu etmiş olacak ki, bizleri yaklaştırmış aynı ortamda buluşturmuş. Bu...