İlan nedir? İlan etmek ne demektir? Anlamı

İlan Örneği Birilerince bilinmesi istenilen bir şeyi duyurmak. İlan edilmek : Duyurulmak. Cumhuriyetin ilan edilmesi. İlan etmek :...

İlam nedir? İlam etmek ne demektir? Anlamı

İlam (hukuk) bir davanın mahkemece nasıl bir sonuca bağlandığını gösteren resmi belge. Mahkeme ilamı. İran'ın batısında İlam Eyaleti&...

İlaç nedir ne demektir? Anlamı

İlaç Bir hastalığı önlemek ya da iyi etmek için türlü yollardan kullanılan madde, em. Ecza. Bitkilere zararlı böcekleri ve mantarla...

İktiza nedir? İktiza etmek ne demektir? Anlamı

İktiza gerek, gerekli olma, gereklilik, gerekme vb. demektir. İktiza etmek : Gerekmek. Şu alem, görünen ve görünmeyen bütün tabakat ve en...

İlanı aşk nedir? İlan-ı aşk ne demektir? Anlamı

İlan-ı Aşk Bir erkek ya da bir bayanın daha doğrusu bir sevenin bir sevilene her ne kadar durum ortada olsa bile, artık içindeki aşkı ...

İktisat nedir? İktisatçı ne demektir? Anlamı

İktisatçı Toplumsal üretim ve tüketimi inceleyen bilim dalı. Harcamada kısıntı yapma, tutum, hesaplı davranma. İktisatçı : Bir ...

İktisap nedir? İktisap etmek ne demektir?

İktisap, edinim, edinme, kazanma. İktisap etmek : Kazanmak, edinmek, elde etmek. Haklı bir sebep olmaksızın başkasının zararına mal ikti...

İktisadi nedir ne demektir? Anlamı

Bir devletin, bir kurumun gelir ve gider düzeniyle ilgili olan, iktisatla ilgili. Ekonomik eş anlamı. Tutuma uygun, az masraflı, hesaplı, ...

İktiran nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyin yanına gelme, yaklaşma. Kalplerin bağlı olduğu makam öyle arzu etmiş olacak ki, bizleri yaklaştırmış aynı ortamda buluşturmuş. Bu...

İktifa nedir? İktifa etmek ne demektir? Anlamı

İktifa, olduğu kadarını yeterli bulma, kafi görme, fazlasını istememe yetinme demektir. Resulullah aleyhissalâtu vesselam kendine yetecek mi...

İktidar nedir? İktidar partisi ne demektir? Anlamı

İktidar partisi Erk, güç, bir işi yapabilme gücü, kudret. Hükümet yönetimini elinde bulunduranlar ve bunların siyasal yönetme yetkis...

İktibas nedir? İktibas etmek ne demektir? Anlamı

edebiyat İktibas (bir yazıyı veya bir düşünceyi) kendi eserine aktarma, alıntı yapma. İktibas, bir ayeti, bir hadisi ya da bir sözü tam ve...