İktiran nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir şeyin yanına gelme, yaklaşma.
    Kalplerin bağlı olduğu makam öyle arzu etmiş olacak ki, bizleri yaklaştırmış aynı ortamda buluşturmuş. Buna iktiran denir, iki ihtiyacın bir araya getirilmesi. (İlgili cümle kaynağı: A. F. Bak)
  2. Bir yere varma, ulaşma, erişme.
    "Bazı dualar icabete iktiran etmez" diye iddiada bulunma; Allah (c.c.) her duadan hakkıyla haberdardır.
( 0 soru/yorum )