İktibas nedir? İktibas etmek ne demektir? Anlamı


  1. edebiyat İktibas (bir yazıyı veya bir düşünceyi) kendi eserine aktarma, alıntı yapma.
    İktibas, bir ayeti, bir hadisi ya da bir sözü tam veya yarım olarak anlamlı bir biçimde aktarma/ödünç alma sanatıdır. İktibaslar bu yönleriyle irsal-i mesele benzerler. Kelam-ı kibar ve diğer şairlerin sözleri de iktibas için önemli birer malzemedirler. (İlgili cümle kaynağı: H. Aktaş)
  2. Ödünç alma, alıp faydalanma.


  • İktibas etmek: Aktarmak, bir yazının bir bölümünü almak.
    Müslüman yazarlar Kur'an ayetlerini iktibas ederek yazılarını süslerler ve o yazılar o ayetlerden ilham alınarak yazılır. (M. Paksu)

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.