İktibas nedir? İktibas etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (edebiyat) İktibas (bir yazıyı veya bir düşünceyi) kendi eserine aktarma, alıntı yapma.
    İktibas, bir ayeti, bir hadisi ya da bir sözü tam veya yarım olarak anlamlı bir biçimde aktarma/ödünç alma sanatıdır. İktibaslar bu yönleriyle irsal-i mesele benzerler. Kelam-ı kibar ve diğer şairlerin sözleri de iktibas için önemli birer malzemedirler. (İlgili cümle kaynağı: H. Aktaş)
  2. Ödünç alma, alıp faydalanma.


  • İktibas etmek: Aktarmak, bir yazının bir bölümünü almak.
    Müslüman yazarlar Kur'an ayetlerini iktibas ederek yazılarını süslerler ve o yazılar o ayetlerden ilham alınarak yazılır. (M. Paksu)
( 0 soru/yorum )