Dünyalık nedir ne demektir? Anlamı

İnsana hayattayken gerekli olan mal, para gibi şeyler. Dünyalık telaşımız çok bahanesiyle seni unutanlardan eyleme bizi Allah'ım! (Amin...

Dümbelek nedir ne demektir? Anlamı

Dümbelek Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzeyen, Türk müziğinde usul vurma aracı olarak kullanılan vurmalı çalgı. ...
1 soru/yorum

Duyarkat nedir ne demektir?

(sinema, TV) Film tabanı üzerinde yer alan, ışığa karşı duyarlı gümüş bromür ya da gümüş klorürlü, görüntü oluşturmada temel gereç olan ka...

Durultma nedir ne demektir? Anlamı

Duru duruma getirme. (fizik) İçlerinde en az biri sıvı durumda bulunan ve birbirine karışmayan maddeleri, yoğunluk farklarına dayanarak b...

Duralit nedir ne demektir?

Duralit Duralit, çoğunlukla marangozlukta mobilya üretiminde kullanılan, çeşitli ham madde (örneğin reçine), ağaç lifleri ve ahşap art...

Dublaj nedir ne demektir? Anlamı

Dublaj (sinema, TV) Seslerin film çekildikten sonra alınıp filme katılması. Bir dille seslendirilmiş bir filmi, tercüme edip başka ...

Drezin nedir ne demektir? Anlamı

Demiryolu üzerinde drezin Demiryollarında, tahterevalli gibi kolları aşağı yukarı hareket ettirerek insan gücüyle veya motorla işleyen...

Döküntü nedir ne demektir? Anlamı

Dökülüp saçılmış şeyler. Odada döküntüden geçilmiyor. (kelime ile ilgili cümle) Bir topluluktan geri kalmış kimseler. Bunlar, eski partini...

Düzine nedir? 1 düzine kaç adettir?

Aynı türden veya birbirinin tıpa tıp aynısı olan 12 parçanın oluşturduğu takım. Smokin, frak takımı, bir düzine (12) çamaşır, yarım d...
6 soru/yorum

Döven nedir ne demektir? Anlamı

Döven Harmanda ekinlerin sap ve tanelerini ayırmak için kullanılan, at ya da öküz tarafından çekilen, altına keskin çakmak taşları ça...

Dürbün nedir ne demektir? Yapısı

Dürbünün yapısı Dürbün, (fizik) uzaktaki cisimlerin büyük görüntülerini elde etmeye yarayan ve temel olarak, biri objektif diğeri de ...

Düopson nedir ne demektir? Anlamı

Düopson (iktisat) piyasada çok sayıda satıcı karşısında sadece iki alıcının bulunması durumu, çift alıcı piyasası. Türkiye'de tütün alı...

Düğme nedir ne demektir? Anlamı

Düğme çeşitleri Giyeceklere ilikleyici ya da süs olarak dikilen kemik, metal, sedef, plastik, cam gibi sert maddelerden yapılmış küçü...

Düden nedir ne demektir? Anlamı

Düden Kireçtaşı kayalarının hakim olduğu karstik bölgelerdeki akarsuların yataklarında, göl tabanlarında, polye kenarlarında ve içinde, obru...

Duyarga nedir ne demektir? Anlamı

Karınca duyargası Duyarga, eklembacaklılarda başın ön bölümünde bulunan, dokunma ve koku alma bazen de titreşim, ısı ve hava hareketle...

Dragon nedir ne demektir? Anlamı

Dragon yelkenli tekne ISAF Eskiden batı ordularında at üstünde ya da yayan çarpışan özel üniformalı atlı asker. Mitolojide canavar, ...

Duy nedir? Duy priz ne demektir? Anlamı

Duy priz Elektrik ampulünün döndürülerek takıldığı yivli, silindir biçiminde dişi yuva. İç kısmı genellikle pirinçten, dış kısmı da po...

Duvak nedir ne demektir? Anlamı

Duvak Gelinlerin başlarını ve yüzlerini kapayan, arka tarafı yere kadar uzun olabilen dantel veya tülden oluşan süslü örtü. Gelinlikt...