Dünyalık nedir ne demektir? Anlamı

İnsana hayattayken gerekli olan mal, para gibi şeyler. Dünyalık telaşımız çok bahanesiyle seni unutanlardan eyleme bizi Allah'ım! (Amin...

Dün ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

İlgili deyimler ve anlamları İçinde "dün" kelimesi geçen deyimler ve anlamları: Dün bir bugün iki : (Yakın geçmişteki bir ola...

Dümbelek nedir ne demektir? Anlamı

Dümbelek Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzeyen, Türk müziğinde usul vurma aracı olarak kullanılan vurmalı çalgı. ...
1 Yorum

Düdük nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Düdük İçinden hava ya da buhar geçirilince keskin ses çıkaran ve işaret vermek, uyarmak için kullanılan araç. Hakem düdüğü. (argo) ...
1 Yorum

Düet nedir? Düetto ne demektir? Anlamları

Düet (müzik) İki ses ya da iki müzik aygıtı için düzenlenmiş müzik parçası, düo. İki kişi tarafından karşılıklı söylenen şarkı. Ela...

Duyarkat nedir ne demektir?

(sinema, TV) Film tabanı üzerinde yer alan, ışığa karşı duyarlı gümüş bromür ya da gümüş klorürlü, görüntü oluşturmada temel gereç olan ka...

Dut ile ilgili atasözü deyimler ve anlamları ne demektir?

Karadut İlgili deyimler ve anlamları İçinde "dut" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Dut gibi : (argo) Çok sarho...

Durultma nedir ne demektir? Anlamı

Duru duruma getirme. (fizik) İçlerinde en az biri sıvı durumda bulunan ve birbirine karışmayan maddeleri, yoğunluk farklarına dayanarak b...

Düçar nedir? Düçar olmak ne demektir? Anlamları

Duçar, uğramış, yakalanmış, tutulmuş demektir. Duçar olmak : (Bir şeye) uğramak, çatmak, tutulmak veya bir şeyin onu gelip bulması. Ne b...

Duralit nedir ne demektir?

Duralit Duralit, marangozlukta mobilya üretiminde kullanılan, çeşitli ham madde ve ahşap artıklarının (talaş) sıkıştırılmasıyla yapıla...

Duhul nedir? Duhuliye ne demektir? Anlamı

Duhul, girme, dahil olma. Mektebe girmek istedikleri zaman bir duhul imtihanına tabi tutuluyorlar. Giriş. Bu bina gayet mükellef ve zarif ...

Dublaj nedir ne demektir? Anlamı

Dublaj (sinema, TV) Seslerin film çekildikten sonra alınıp filme katılması. Bir dille seslendirilmiş bir filmi, tercüme edip başka ...

Drezin nedir ne demektir? Anlamı

Demiryolu üzerinde drezin Demiryollarında, tahterevalli gibi kolları aşağı yukarı hareket ettirerek insan gücüyle veya motorla işleyen...

Duayen nedir? Duayeni ne demektir? Anlamı

Duayen Bir meslekte, bir sanat dalında veya başka bir alanda, alanının uzmanı, işinin erbabı, en yeteneklisi, en tecrübelisi, eskilik...

Döküntü nedir ne demektir? Anlamı

Dökülüp saçılmış şeyler. Odada döküntüden geçilmiyor. (kelime ile ilgili cümle) Bir topluluktan geri kalmış kimseler. Bunlar, eski partini...

Dönbaba çiçeği ve sıradışı tohumu

Dönbaba çiçeği bitkisi ve tohumu Dönbaba çiçeği (Erodium cicutarium), çok yaygın bir yol kenarı ve tarla bitkisidir ve genellikle par...
1 Yorum

Düzine nedir? 1 düzine kaç adettir?

Aynı türden veya birbirinin tıpa tıp aynısı olan 12 parçanın oluşturduğu takım. Smokin, frak takımı, bir düzine (12) çamaşır, yarım d...
8 Yorum

Düyun nedir? Düyun-u Umumiye ne demektir? Anlamı

Günümüzde İstanbul Erkek Lisesi olarak kullanılan Düyun-u Umumiye merkez binası (Miniatürk) Düyun (Arapça) borçlar demektir. D...

Düttürü nedir? Düttürü Leyla ne demektir? Anlamı

Düttürü : Kılığı kıyafeti tuhaf, acayip giyimli. Dar ve kısa olduğu için gülünç görünen, düdük gibi (giysi). O ne öyle, düttürü gibi! ...

Dördül nedir ne demektir? Anlamı

(halk dilinde) Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, kare. Eş anlamı murabba. (edebiyat) Birinci, ikinci ve dördüncü dizeler...

Döven nedir ne demektir? Anlamı

Döven Harmanda ekinlerin sap ve tanelerini ayırmak için kullanılan, at ya da öküz tarafından çekilen, altına keskin çakmak taşları ça...

Dük ve Düşes nedir ne demektir? Anlamları

Dük bazı Avrupa ülkelerinde kral veya prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı; düşes ise bir dükün eşi ya da bir dükalığın kadın hükü...

Düstur nedir? Düstur edinmek ne demektir? Anlamı

Genel kural. İşte yukarıda belirlenen Rabbinin sana vahyettiği bu ilkeler / emirler, yanlış işleri ve kargaşayı engellemek için konulmuş ka...

Dürbün nedir ne demektir? Yapısı

Dürbünün yapısı Dürbün, (fizik) uzaktaki cisimlerin büyük görüntülerini elde etmeye yarayan ve temel olarak, biri objektif diğeri de ...

Düopson nedir ne demektir? Anlamı

Düopson (iktisat) piyasada çok sayıda satıcı karşısında sadece iki alıcının bulunması durumu, çift alıcı piyasası. Türkiye'de tütün alı...

Dünür nedir? Dünürlük ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

(Birbirlerine göre) Karı kocanın ana ve babalarının her biri. Eşlerin anne ve babalarının birbirlerine göre hısımlık durumu. Kız görmeye ...

Dümen nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Dümen Hava ve deniz taşıtlarının arka tarafında, dışta bulunan, taşıta istenilen yönü vermeye ve taşıtı belirli bir doğrultuda götürm...

Dülger nedir? Dülgerlik ne demektir? Anlamı

Dülger bağı Dülger , yapıların kaba ahşap işlerini yapan kimsedir. Bu zanaata dülgerlik denilmektedir. Cevize ruhunu aksettiren, gür...

Düğme nedir ne demektir? Anlamı

Düğme çeşitleri Giyeceklere ilikleyici ya da süs olarak dikilen kemik, metal, sedef, plastik, cam gibi sert maddelerden yapılmış küçü...

Dügah nedir? Dügah perdesi ne demektir? Anlamı

Dügah (müzik) Klasik Türk müziğinde la perdesinde karar kılan bir bileşik makamdır. Türk musikisinin eski makamlarındandır. Dizisi iki şeki...

Düden nedir ne demektir? Anlamı

Düden gölü Kireç taşı, alçı taşı gibi kolay eriyebilen kayaçların yaygın olduğu bölgelerde görülen, değişik çap ve derinlikte, çok kez...

Duyarga nedir ne demektir? Anlamı

Karınca duyargası Duyarga, eklembacaklılarda başın ön bölümünde bulunan, dokunma ve koku alma bazen de titreşim, ısı ve hava hareketle...

Dragon nedir ne demektir? Anlamı

Dragon yelkenli tekne ISAF Eskiden batı ordularında at üstünde ya da yayan çarpışan özel üniformalı atlı asker. Mitolojide canavar, ...

Duy nedir? Duy priz ne demektir? Anlamı

Duy priz Elektrik ampulünün döndürülerek takıldığı yivli, silindir biçiminde dişi yuva. Duy priz : (teknik) Normal bir duya takıl...

Duvak nedir ne demektir? Anlamı

Duvak Gelinlerin başlarını ve yüzlerini kapayan, arka tarafı yere kadar uzun olabilen dantel veya tülden oluşan süslü örtü. Gelinlikt...

Durmak ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Dur İçinde "durmak" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Dur durak yok : Durup dinlenmeden sürekli çalışmayı anlatır....

Duman ile ilgili deyimler atasözleri ve anlamları ne demektir?

Duman İlgili deyimler ve anlamları İçinde duman kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Duman attırmak : (argo) Göz açtırmamak,...