Düğme nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
düğme çeşitleri, renkli süslü düğmeler
Düğme çeşitleri
  1. Giyeceklere ilikleyici ya da süs olarak dikilen kemik, metal, sedef, plastik, cam gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturmalık.
  2. Çevrilerek ya da üzerine basılarak bir elektrik akımını açıp kapayan, herhangi bir makineyi işleten ya da durduran araç.
  3. Tomurcuk, konca.
  4. Şiş, yumru, çıban


  • Düğme akçesi: (tarih) Osmanlılarda, saraydan olanların elbise düğmelerinin bedeli olarak verilen paranın adı.
  • Düğme basmak: Düğmeye benzer iki özel metal parça arasına kumaş geçirip bu iş için hazırlanmış makinede sıkıştırarak düğme yapmak.
  • Düğme çengeli: Düğmeli potinlerin bağlarını tutturmak için kullanılan çengelli araç.
( 0 soru/yorum )