Döküntü nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Dökülüp saçılmış şeyler. Odada döküntüden geçilmiyor. (kelime ile ilgili cümle)
  2. Bir topluluktan geri kalmış kimseler. Bunlar, eski partinin döküntüleri.
  3. Ayak takımından olan kimseler.
  4. Kimi hastalıklarda görülen çıban, leke, uçuk gibi hastalık belirtisi. Kızamık döküntüsü.
  5. (coğrafya) Deniz yüzüne yakın, üzerinde dalgaların çatladığı kaya kümesi.
  6. (coğrafya) Dağ eteklerinde, köşeli taşlarla daha ince öğeli maddelerin karışımından oluşmuş yığınlar.
  7. (askeri terim) Özellikle bir savaş yürüyüşü, hareketi sırasında izinsiz olarak kıtasından ayrı düşen, birliğinden ayrılıp giden er.


  • Döküntü yelpazesi: Döküntülerin dağ eteklerinde oluşturduğu, çoğu kez belli bir yönde ve belli aralıklarla sıralanan koni görünümündeki yer biçimi.
( 0 soru/yorum )