Kasap ile ilgili deyimler atasözleri ve anlamları ne demektir?

Kasap Kasap ile ilgili deyimler İçinde "kasap" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Kasap süngeri : (deyiminin anl...

Kardeş ile ilgili deyimler atasözleri ve anlamları ne demektir?

Kardeş Kardeş ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "kardeş" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Kardeş değil k...
7 Yorum

Karpuz ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Karpuz İçinde "karpuz" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları: Karpuz kabuğunu görmeden denize girme : (atasözünün anla...

Karanlık ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Karanlık İçinde "karanlık" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Karanlık basmak : (deyiminin anlamı) (Hava) Kararmak...

Kardelen nedir? Kardelen çiçeği ve özellikleri

Kardelen çiçeği Kardelen, nergisgillerden, baharda (Ocak-Nisan aralığında), bazen de kar kalkmadan beyaz renkli çan şekilli sarkık çiç...

Kara (siyah) ile ilgili deyimler atasözleri ve anlamları ne demektir?

Kara ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "kara" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Kara ağızlı : Uğursuz. Kara ba...

Kara ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Karaya oturmuş bir gemi İçinde "kara" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Kara vapuru : (halk dilinde) Demir yolu t...
1 Yorum

Kar etmek ile ilgili deyimler atasözleri ve anlamları ne demektir?

Kar etmek İçinde "kar etmek" kelimesi geçen atasözü deyimler ve açıklamaları: Karını tamam etmek : (deyiminin anlamı) Öl...

Kıyamet nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Kıyamet Dünyanın sonunun geldiği ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman, kıyamet günü. (mecazi) Sıkıntı, bela, fela...

Kaymak nedir? İlgili deyim atasözü ve anlamları ne demektir?

Kaymak Kimi sıvıların ve özellikle sütün yüzünde zar kıvamında toplanan koyuca katman. Sütü hafif ateşte ve yayvan kaplar içinde tut...

Kavun nedir? İlgili atasözü ve anlamı ne demektir?

Kavun Kabakgillerden, sürüngen gövdeli yurdumuzda 30 kadar çeşidi yetiştirilen, iri, tatlı ve hoş kokulu meyvesi bulunan bir bitki. ...

Kavga nedir? İlgili deyimler atasözleri ve anlamları ne demektir?

Kavga Düşmanca davranış ya da sözlerle ortaya çıkan tartışma ya da dövüş. Eskiden "savaş" anlamında kullanılırdı. Bir dav...

Katır nedir? İlgili deyim atasözleri ve anlamları ne demektir?

Katır (zooloji) Eşekle kısrağın birleşmesinden doğan, büyük başlı, uzun kafalı, kısa yeleli, döllenme ve dölleme yetisi bulunmayan m...

Kaş ile ilgili atasözü deyimler ve anlamları ne demektir?

Kaş Kaş ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "kaş" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Kaş atmak : Kaşlarını o...

Kaşık ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Kaşık İçinde "kaşık" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Kaşık atmak (çalmak) : (deyiminin anlamı) Atıştırmak, işta...
3 Yorum

Katakulli nedir? Katakulliye gelmek/getirmek ne demektir? Anlamları

Yalan dolan, oyun, tuzak, düzen. Daha fazla kazanmak için asla katakulliye yönelmedi. Katakulliye gelmek : Kandırılmak, tuzağa düşürülme...

Kayıtsız kalmak deyiminin anlamı ne demektir?

Kayıtsız kalmak deyiminin anlamı önem vermemek, umursamamak, aldırış etmemek demektir. Bir gün bitecek günleri iyi geçirmek üzerine kurulu v...

Güzel el yazısı örnekleri

Karizmatik bir el yazısı örneği Her insan hayatının bir döneminde el yazısının güzel olmasını istemiştir. Bu genellikle okul çağlarınd...
1 Yorum

Yalova Kaymakamı deyiminin anlamı ne demektir?

Yalova Kaymakamı, kendini önemli kişi sanan için " kim takar Yalova kaymakamını " biçiminde şaka yollu söylenen bir deyimdir. (a...

Katran nedir ne demektir? Anlamı

Katran Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen, siyah renkli, ağır is kokulu, sıvı yağ kıvamında, suda erimeyen bir madde...
3 Yorum

Karambol ne demektir? Karambole gelmek deyiminin anlamı nedir?

Bilardo oyununda ıstakayla vurulan topun öbürlerine dokunması. (mecazi) Kişilerin ya da nesnelerin birbirine çarpması sonucu ortaya çıkan...

Kar ile ilgili deyimler atasözleri ve anlamları ne demektir?

Kar Kar ile ilgili deyim İçinde "kar" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Karda gezip izini belli etmemek : (deyim...
3 Yorum

Kartal nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Ak başlı kara kartal Çoğunlukla kızıl siyah tüylü, yüksek kayalar üzerinde kurduğu yuvalarda yaşayan, küçük kuşlar, kuzu, balık ve oğl...

Kapris nedir? Kapris yapmak deyiminin anlamı ne demektir?

Kapris, geçici, değişken istek, düşüncesizce heves, maymun iştahlılık demektir. Çevresinde dört dönen çalışanları canlarından bezdirmek ist...

Kara sevda nedir ne demektir? İlgili deyim atasözü ve anlamları

Kara sevda (halk dilinde) Ümitsiz gözüken, ümitsiz görünmesine rağmen oldukça güçlü olan aşk ve bunun sonucu oluşan içine kapanıklık...

Kaplumbağa nedir? İlgili atasözü ve anlamı ne demektir?

Kaplumbağa Omurgalı hayvanlardan, sürüngenler sınıfına giren ve dişleri olmayan, pek sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan ağır yür...

Kanat ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "kanat" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Kanat açmak (germek) : (deyiminin anlamı) Birini korumak, himaye etmek...

Hayret nedir? İlgili deyim ve anlamı ne demektir?

Beklenmedik, yadırganan bir şeyin yol açtığı şaşkınlık, şaşırma. (ünlem) Şaşılacak bir şey karşısında söylenir. İçinde "hayret&qu...

Kanaat nedir? İlgili deyim atasözleri ve anlamları ne demektir?

Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum. Kanı, kanış, inanç, düşünce. Kanaat etmek...

Haymana nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Yılkıya ayrılan, başıboş hayvanların salıverildiği çayırlık. (halk dilinde) Tembel, işsiz, serseri.

İyilik ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

İçinde "iyilik" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları: İyilik eden iyilik bulur : İyilik den kimse çevresinde sevilir, sayıl...
33 Yorum

İyilik nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İyilik İyi olanın durumu ya da iyi olma durumu Karşılık beklenilmeden yapılan yardım. Yarar ya da elverişlilik. Eş anlamları sal...

İyi ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

İçinde "iyi" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları: İyi dost kara günde belli olur : → Dost kara günde belli olur. İyi evla...

İyi ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İyi ki doğdun İçinde "iyi" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: İyi etmek : İyileştirmek, sağaltmak. Yerinde bir iş...

İtimat nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İtimat, güven, güvenç, güvenlik anlamlarına gelmektedir. İlgili deyimler ve anlamları İçinde "İtimat" kelimesi geçen deyimle...

Tasarruf ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Kumbara Ak akçe kara gün içindir : (atasözünün anlamı) Daha önce biriktirilen para sıkıntılı günlerde işe yarar. Bunun için tasarruf...
10 Yorum

Tasarruf nedir ne demektir? Anlamı

Para ve harf tasarrufu İdareli kullanma, tutumluluk. Su tasarrufu, enerji tasarrufu vb. Para biriktirme, artırım. Gelirin harcanmaya...

Evde ve İşyerinde Tasarruf Yöntemleri

Evde tasarruf Tasarruf etmek sözlük anlamıyla idareli kullanmak, biriktirmek, israf etmemek gibi anlamlara gelmektedir. Hayatın her dö...

Hariç nedir? Hariçten gazel okumak deyiminin anlamı ne demektir?

Dış, dışarı. Yabancı ülke, dışarı. Dışta kalmak üzere, bir yana bırakılmak, sayılmamak üzere. (spor) Voleybolda sahadan dışarı düşen to...

İstemek nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

İstek duymak. Arzu etmek, talep etmek eş anlamları. Bir şeyin yapılmasını ya da kendine verilmesini söylemek. Görmek istediğini bildirmek...
1 Yorum

İskele babası nedir ne demektir? Anlamı

İskele babasına bağlanmış bir gemi Liman veya rıhtımlara yaklaşan gemilerin halatlarını bağlamak için iskelelere çakılan veya sabitlen...

İsim ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "isim" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: İsim takmak (koymak) : (deyiminin anlamı) Birine ya da bir şeye ad verm...

İpucu nedir? İpucu vermek deyimi ne demektir? Anlamı

İpucu İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, belirti ya da bilgi. Eş anlamı emare. Ufacık bir ipucu bulsak, bu sorunu çözeriz. ...

Kafa ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "kafa" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Kafa büyük içi boş, tut kulağından çifte koş : (deyiminin anlamı) Kişi ...

Kadın ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Kadın ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "kadın" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Kadın kadıncık : Evini iyi çe...

Kader nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Kader Kader, değişmez ve değiştirilemez bir iradeyle olacakların önceden yazıldığı kitap, alın yazısı, yazgı demektir. Kader birliğ...
71 Yorum

Kaçmak ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Kaçmak ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "kaçmak" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Kaçacak delik aramak : (dey...

İp ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Düğümlenmiş ip İp ile ilgili atasözleri ve anlamları İçinde "ip" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları: İp, inceldi...

İnsanoğlu çiğ süt emmiş atasözünün anlamı ne demektir?

İnsanlardan tam bir doğruluk beklenemeyeceğini, tam olarak güvenilemeyeceğini, insanoğlunun kimi zaman yapılan iyiliğe kötülükle karşılık ve...

Gün nedir ne demektir? Anlamı

Gün batımı Güneş. Gündüz. (gökbilimi) Yer yuvarlağının kendi ekseni çevresinde bir kez dönmesi sırasında geçen zaman. Bu zaman, sü...

Gülmek ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Gülen Mona Lisa İnsana komik gelen, hoşuna ya da tuhafına giden olgular karşısında, bu duygusunu ses ve mimiklerle belli etmesi. Katı...

Hurma nedir ne demektir? Anlamı

Hurma Hurma, palmiyegiller ailesinden dekoratif yapraklı bir palmiye türüdür. Çöl ikliminin görüldüğü yerlerde yetişir. Sıcak havayı,...

Huri nedir ne demektir? Anlamı

Huri İslam inancına göre cennette yaşadığı söylenen güzel, kutsal kızlara verilen ad. Ak yerin karşısında durulmaz, Huri midir melek ...

Gül nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Kırmızı gonca gül Gül, gülgillerden, dik, sarılıcı ya da yatık gövdeli, dikenli, çiçekleri kokulu ve çeşitli renklerde olabilen, kuzey...
3 Yorum

Güçlük nedir? Güçlük çıkarmak ne demektir? Anlamları

Güç olma durumu, zorluk. Ağır ve yorucu emek. Zahmet, meşakkat eş anlamları.

Güç ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "güç" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Güç gelmek : Bir şeyin yapılmasında zorluk ve sıkıntıyla karşılaşmak. Gü...

Güç nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güç İş yapma yeteneği. Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet. Kontrolsüz güç, güç değildir. (fizik) Hareket sağlayan kuvvet...

Gurur nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Kendini beğenme, büyüklenme. Kurum çalım. İlgili deyimler ve anlamları İçinde "gurur" kelimesi geçen deyimler ve açıklama...

Hayır nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

Hayır, karşılık beklemeksizin yapılan iyilik. Hayırla anmak : Ölmüş bir kimsenin ardından iyi konuşmak. Hayır dua etmek : İyi dileklerd...

Haybe nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Haybe argoda boş, işe yaramayan, anlamsız demektir. İçinde "haybeye" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Haybeye kürek ç...

Hayat nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Yaşam. Canlı, sağ olma durumu. O hala hayatta. Doğumdan ölüme dek geçen süre, ömür. Hayatını ona adadı. Hayat biçimi, içinde yaşanılan ş...

Hayal nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Olmuş ya da varmış gibi zihinde tasarlanıp canlandırılan şey, düş, imge. (fizik) Görüntü. Belli belirsiz görülen şey, gölge. Hayal ...
2 Yorum

Hay nedir? Haydan gelen huya gider ne demektir? Anlamı

İyi dilek, azarlama, şaşma ve sevinç bildirmede kullanılan bir sözdür. Hay aklınla bin yaşa! Hay beklenmeyen durumlar karşısında söylenen ...

Havan nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Metal havan İçinde bir şey dövüp ufaltmaya yarar tahta, taş, maden ya da plastikten yapılan kap. Eskiden inci tanelerini havanda döve...

Hem ile başlayan deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "hem" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Hem İsa'yı hem de Musa'yı memnun etmek : (deyiminin anlamı) İste...

Helalzade nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Nikahlı bir ana ve babadan dünyaya gelmiş. (mecazi) Doğruluktan ayrılmaz, dürüst kimse, helal süt emmiş. "Babam bu keseyi Harem-i Şe...

Hatır nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl, yâd. Mevzuyla ilgili şu hususun hatırda tutulması gerektiğine inanıyorum: En güzel ve en dokuna...

Haşa nedir? Sümme haşa ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Bir durum ya da davranışın kesinlikle kabul edilmediğini anlatır. Haşa, Sultanım, haddimize mi düşmüş? Dince aykırı görülen bir şeyin zoru...

Helal nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Helal Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış, kullanılabilir olan, yasaklanmamış, haram karşıtı. (mecazi, halk dilind...

Hasret nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, özlem. (halk dilinde) Özlem çeken kimse. İlgili deyimler ve anlamları İçinde &quo...

Hımhım nedir ne demektir? Anlamı

Sesleri burundan (genizden) çıkararak konuşan kimse. Yaşlı bir kadın gibi burnundan hım hım bir sesle konuşan oydu. (mecazi) Burundan çık...

Hazır ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

İlgili deyimler ve anlamları İçinde "hazır" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Hazır evin has kadını : (deyiminin anla...