Kaçmak ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Bulunduğu yerden gizlice ayrılmak, gizlice sıvışmak: Ve ben ruhu olmayan bu kasabadan kaçmak için can atıyordum. (S. Ali)
 2. Kendini göstermemek: Pijaması üstünde, misafirlerin önünden yan odaya kaçtı.
 3. Kaçınmak, esirgemek: Masraftan kaçınmak için işe yürüyerek gidiyorum.
 4. Sızmak: Balon hava kaçırıyor.
 5. İpliği kopmak: Kazağım kaçtı. Çorabım kaçtı.
 6. Girivermek: Gözüne toz kaçmak. Kulağına su kaçmak.
 7. Yeri hafifçe değişmek: Yana kaç da, ben de göreyim.
 8. Görünmeden gitmek, savuşmak, sıvışmak.
 9. Bir şeyden kurtulmak için hızla koşmak: Ahali, birbirini ezerek kaçmaya başladı. (R. N. Güntekin)
 10. Yok olmak: Meclisin tadı iyice kaçmışa benziyordu (İ. Tarus). Uykusu kaçmak. Rahatı kaçmak. Neşesi kaçmak.
 11. Benzemek, yaklaşmak: Mora kaçan kırmızı elbisesiyle biraz mübalağalı kaçıyordu.
 12. Belirteç olarak sıfat aldığında "düşmek"te olduğu gibi "oluş" anlamıyla yardımcı eylem değerinde olur: Eteğin boyu kısa kaçtı. Bu söz soğuk kaçtı.
 13. (Renk için) Uçmak, ağarmak, solmak, kendi rengini kaybetmek.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "kaçmak" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Kaçacak delik aramak: (deyiminin anlamı) Korkudan saklanacak yer aramak: İşte bu onun yenilmesi demekti, bir fare gibi kaçacak delik arıyordu. (İlgili cümle kaynağı: A. Tekin)
 • Kaçmaktan kovalamaya vakit olmamak: Birinci derecede önemli işler yüzünden ikinci derecedekileri yapmaya fırsat kalmamak.


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "kaçmak" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Kaçan balık büyük olur (Kaybolan koyunun kuyruğu büyük olur): Kaçırılan fırsat her zaman gerçekte olduğundan daha büyük sanılır ya da öyle anlatılır: Derler ki, kaçan balık büyük olur, en iri yaban keçisi atıp da tutturamadığındır ve en güzel kadın erkeğe eyvallah'ı çekendir. (Benim Dağıstanım)
 • Kaçanı kovmazlar (kovalamazlar), yıkılanı vurmazlar: Yenilgiyi kabullenenin ya da düşkün olanın üstüne varmak mertliğe sığmaz.
 • Kaçanın anası ağlamazmış: (atasözünün anlamı) Tehlikeden kaçan kazançlı çıkmış.
( 0 soru/yorum )