hem:

Hem ile başlayan deyimler ve anlamları ne demektir?

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
İçinde "hem" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Hem İsa'yı hem de Musa'yı memnun etmek: (deyiminin anlamı) İstekleri, tutumları birbirine uymayan iki tarafı da desteklemek.
  • Hem kaçar, hem davul çalar: Hem bir işi yapmaktan çekinir gibi hareket eder, hem de onu yapmaktan vazgeçmez.
  • Hem kul hem fodul: Hem iş başaramaz, hem üstünlük taslar.
  • Hem nalına, hem mıhına (bir nalına bir mıhına): Birbirine karşıt iki yanı da, destekleme ya da birbirine karşıt iki yanı da aynı anda hırpalama tutumu.
  • Hem suçlu, hem güçlü: Suçlu olduğu halde suçsuzmuş gibi davranan, üstelik karşısındakini suçlamaya yeltenen.
  • Hem şamdan paklandı, hem pilav yağlandı: Hem bir pürüz giderildi; hem de bu sayede başka bir şeyin değerlenmesi için gerekli olan yerine geldi.
  • Hem ziyaret, hem ticaret: Görüşmeye, ziyaretine gidilen kimsenin yanında bir de yararlı bir iş görme, kazançlı çıkma.