İyi ile ilgili atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İçinde "iyi" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • İyi adamın karısı, kurna başında belli olur: Erkeğin eşine iyi davranıp davranmadığı, iyi bakıp bakmadığı diğer kadınlarca (hamamda) anlaşılır (?).
 • İyi ayakkabı adama yürüme öğretir: Becerikli insan en kısıtlı imkânlarla bile kaliteli işler yapabilir.
 • İyi dirliğe çok harç gerek: Barış ve huzur içinde yaşamanın çok fedakârlık istediğini, barışı korumanın önemli ve zor olduğunu anlatır.
 • İyi dost kara günde belli olur: Gerçek dost üzüntülü, sıkıntılı günlerde insanı yalnız bırakmaz. (→ Dost kara günde belli olur)
 • İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder: Baba, akıllı, şerefli evladıyla övünür, kötü, şerefsiz evladından da utanır.
 • İyi gitmeyince kişinin işi, muhallebi yerken kırılır dişi: Kişi, işler ters gitmeye başlayınca, şanssızlık yakasına yapışınca, en basit işleri yaparken bile sorunlarla karşılaşır.
 • İyi gün doğuşundan bellidir: Bir günün nasıl geçeceğinin, güne nasıl başlandığına bağlı olduğunu ifade eder. "İyi gün", güne olumlu bir şekilde başlamakla mümkündür.
 • İyi ile konuşan, çuvalına un doldurur: İyi arkadaşın insana değer katacağını, faydalar sağlayacağını anlatır.
 • İyi insan lafının (sözünün) üstüne gelir: Orada yokken kendisinden söz edilen kimse, konuşmanın üzerine gelirse, kendisi için iyi bir insandır denir.
 • İyi ipek kendini kırdırmaz, iyi kadın kendini dövdürmez: Kadın eviyle gerektiği gibi ilgilenir, kocasını kızdıracak davranışlarda bulunmazsa kocasından kötü muamele görmez.
 • İyi iş altı ayda çıkar: Kusursuz, güzel bir iş başarmak için uzun zaman gerekir.
 • İyi kadının kocası, cübbesinden bellidir: Bir kadının eşi, toplumda önemli bir konuma sahipse veya iyi bir itibara sahipse, bu durum, kadının da iyi bir karaktere sahip olduğunu düşündürür.
 • İyi kötü, geçit başında belli olur: Birinin gerçek karakterinin, özellikle zor durumlarda ortaya çıktığını vurgular.
 • İyi nasihat verilir, iyi ad verilmez: Bir kimse başkasına iyi öğüt verebilir ama iyi ad, ün veremez, bunu ancak kişinin kendisi kazanabilir.
 • İyi olacak hastanın, hekim ayağına gelir: (atasözünün anlamı) Kötü bir durum iyiliğe dönecekse bunu yapacak kimse işin üstüne gelir.
 • İyi pirinç çok su götürür: İyi bir şey genellikle daha fazla emek ve çaba gerektirir.
 • İyi söylersen iyi işitirsin, kötü söylersen kötü işitirsin: İyi davranışlar genellikle iyi sonuçlar doğururken, kötü davranışlar da genellikle olumsuz sonuçlar doğurur. Dolayısıyla, nasıl davranılırsa, muhtemelen aynı şekilde karşılık bulunur.
 • İyi söz, demir kapıyı açar: Nazik ve etkili iletişim, birçok durumda insanlar arasındaki ilişkileri güçlendirebilir ve sorunların çözümüne yardımcı olabilir.
 • İyiyi kötüyü el bilir, dereyi tepeyi sel bilir: Kişi kendi hakkında yansız olamaz, kişi hakkında en doğru yargıyı ilişkide olduğu insanlar ve içinde yaşadığı toplum verir.
 • Adamın iyisi işbaşında (alışverişte) belli olur: Bir kişinin iyi ve becerikli olduğu yaptığı işlerden anlaşılır.
 • Armudun (ahlatın) iyisini ayılar yer: Kendilerine yakışmayan güzel bir şeyi eline geçirenler için kullanılan bir söz.
 • Al malın iyisini, çekme kaygısını: "Malın iyisini alan, onu tasasız kullanır" anlamında bir söz.
 • Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmek: Borçlu ve dertli bir biçimde yaşanılmaz; borçtan kurtulmanın yolu onu vermek, onulmaz dertten kurtulmanın çıkar yolu ise ölmektir.
 • Borç iyi güne kalmaz: "Borcu ilk fırsatta ödemek gerekir" anlamında söylenir.
 • Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir: Sağlanmış bir kazanç beklenen, umulan daha büyük bir kazanca feda edilemez.
 • Daha iyisi can sağlığı: "Bulunabileceklerin en iyisi oldu" anlamında söylenen bir söz.
 • Güzele kırk günde doyulur, iyi huyluya kırk yılda doyulmaz: Değerli olan yüz güzelliği değil huy güzelliğidir.
 • Hiç yoktan iyidir: Elde bulunanla yetinmek gerektiğini anlatır.
 • Malın iyisi boğazdan geçer: Kişinin, yiyemediği malının bir değeri yoktur.
 • Mermer iyi taştan, iyilik iki baştan: Birbiriyle ilişkileri bulunan iki kişinin iyi geçinebilmeleri için yalnızca birinin iyi olması yetmez.
 • Öcün iyisi, bağışlamaktır: Kötü bir davranış veya sözü, aynı biçimde karşılık vererek cezalandırmak yerine affetmek en büyük erdemdir.
 • Tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın: Çiftçinin toprağı suya ne kadar yakınsa değeri o kadar çok olur; bakımı, ürünün güvenliği ve eve kolay taşınabilmesi bakımından toprağın eve yakın olması daha da önemlidir.


Bakınız:
İyi ile ilgili deyimler
İyilik ile ilgili atasözleri
İyilik ile ilgili deyimler
( 0 soru/yorum )