Hazır nedir ne demektir? Hazır ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Bir iş yapmak, bir girişimde bulunmak için gereken her şeyini tamamlamış, hazırlamış olan, anık: Biz hazırız, artık gidelim.
 2. Belli bir işe yayacak bir duruma getirilmiş, tamamlanmış: Yemek hazır, haydi oturalım.
 3. Yapılmış olup alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: Hazır giyim. Hazır çorba.
 4. Başına getirildiği eylemin bir fırsat diye alındığını anlatır: Hazır ayağa kalkmışken bir çay koy. Hazır gelmişken eski komşulara da uğrayalım.


Hazır ile ilgili birleşik fiil ve kelimeler


 • (Bir yerde) Hazır bulunmak:
  1. Bulunmak.
  2. Bir işi halen yapabilecek durumda olmak.
  3. Gelecek için hazırlanmış, önlem almış olmak.
 • (Bir şeyi) Hazır etmek: Hemen kullanılabilecek duruma getirmek.
 • Hazır kıta: (askeri terim) Ani durumlarda görevlendirilerek güvenliği sağlamak üzere kışla, konak ve ordugahlarda, çabucak hazırlanacak biçimde bekletilen askeri birlik.
 • Hazır mal: (iktisat) Satışa sunulabilecek mal.
 • Hazır ol!: (askeri terim) Esas duruşa geçilmesi için verilen komut.
 • Hazır ol duruşu: Esas duruş.
 • Hazır para:
  1. Herhangi bir iş için ödemeye hazır bulundurulan para.
  2. Emeksiz elde edilmiş ya da biriktirilmiş para.
 • Hazır ve nazır:
  1. Her yerde bulunan kimse.
  2. Her şeyi gören (Rab).


Hazır ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "hazır" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Hazır evin has kadını: (deyiminin anlamı) Daha önce kurulmuş bir düzenden yararlanıp kendisi bu düzene katkıda bulunmayan.
 • Hazır mezarın ölüsü: (şaka yollu) Her hizmeti başkalarından bekleyen tembel kimse.
 • Hazır yiyici: Önceden kazanılmış varlığı harcayan.
 • Hazıra konmak: Başkasının emeğiyle ortaya çıkmış bir şeyden yararlanmak.
 • Hazırdan yemek: Yenisini kazanmaksızın, bir iş yapmaksızın elindekini harcamak.


Hazır ile ilgili atasözü ve anlamı


İçinde "hazır" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Hazıra dağ (dağlar) dayanmaz: (atasözünün anlamı) Yenisini kazanmaksızın hazırdan tüketmeye ne kadar çok kaynak olsa yine de dayanmaz.
( 0 soru/yorum )