Tasarruf ve tutumluluk ile ilgili atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 11
Bankaların verdiği eski metal kumbara
Kumbara
Tasarruf, tutumluluk ve idareli kullanma temalı atasözleri ve açıklamaları:
( * yaygın bilinen )

 • Ak akçe kara gün içindir*: (atasözünün anlamı) Daha önce biriktirilen para sıkıntılı günlerde işe yarar. Bunun için tasarruf yapılmalıdır.
 • Altını zapt etmeye gümüşten el ister: Bir değeri elde tutabilmek için güçlü bir irade gereklidir.
 • Az ye de borcunu öde: Borçlu kişi daha çok tasarruf yapmalıdır.
 • Azı karar, çoğu zarar*: İyi ve kötü her şeyde belli bir ölçü vardır. Bu ölçü dışına çıkmamak her şeyde orta yolu bulmak ve tasarruflu davranmak gereklidir.
 • Ayağını yorganına göre uzat*: İnsan giderini gelirine uydurmalı; gelirinden çok harcama yapmaya kalkmamalıdır. Tasarruf etmelidir.
 • Beş kuruşun varsa beş yere düğümle: Parası olan kişi elindeki birikimi çok iyi muhafaza etmelidir.
 • Bol bol yiyen, bel bel bakar*: Çokça ve geleceği düşünmeden, tasarruf etmeden harcayan, kazançsız kaldığı zaman acınacak duruma düşer.
 • Bol zamanda kıt harcanan, dar zamanda bol harcanır: Kazancı iyiyken tutumlu davranan kişi işsiz kaldığında uzun süre yokluk çekmez.
 • Damlaya damlaya göl olur (Aka aka sel olur)*: Küçük miktarların birikmesiyle büyük bir toplam sağlanır.
 • Ekmeğini katığına denk eden, bir vakit aç kalmaz: Kişilerin yaşamlarında israf etmeden ve tasarruflu bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini anlatır.
 • Ekmeğini katığına denk eden muhtaç olmaz: Tutumlu insanın sıkıntıya düşmeyeceğini ve israf etmeden idareli yaşamak gerektiğini anlatır.
 • Erkek getirmeyi, kadın yetirmeyi bilmeli*: Ailesine düşkün erkek çalışıp didinip kazandığını evine getirmeli. Kadın da tutumlu olup bunu değerlendirmeyi bilmeli ki o evde yokluk çekilmesin.
 • Erkek sel, kadın (avrat) göl*: Erkek, ailesinin geçimi için çalışır çabalar bir şeyler kazanır. Ama bu kazancı değerlendirmek, tutumlu olup tasarruf etmek kadının görevidir.
 • Gençlikten kocalığa can sakla, varlıktan yokluğa mal sakla: İnsan gençken kendine iyi bakmalı, eline geçen fırsatları yaşlılığını da düşünerek en iyi şekilde değerlendirmeli, kazandıklarını harcarken savurgan olmamalı, yokluğa düşebileceğini de hesaplamalıdır (kocalık: yaşlılık).
 • Gerekliyi, gerekmez iken saklamalı: İnsan o an işine yaramasa da bir gün lazım olacağını düşünerek elindekileri tutmalıdır.
 • Gerekmezi sakla, gereken güne kadar: O an gereksiz gibi görünen şeyleri atmayıp saklarsak bir gün mutlaka onlara ihtiyacımız olur.
 • Göçerim diye eksiğin dağıtma: İnsan varsayımlarla elindekini avucundakini saçmamalıdır.
 • Güvenme varlığa, düşersin darlığa*: "Varlıklarına güvenerek ölçüsüz harcamalarda bulunanlar daha sonraları sıkıntıya düşebilirler" anlamında kullanılan bir atasözü.
 • Harcanacak yer var, kısılacak yer var: Kişi harcamalarını yerine göre yaparsa sıkıntı çekmez.
 • Her çok azdan olur*: İlk zamanlarda gözümüze az gibi görünen değerler belli bir müddet tasarruf edilip biriktirildiklerinde işe yarar hale gelirler.
 • İşten artmaz, dişten artar*: Kazanç çok olsa da tutumlu davranarak tasarruf edilmeyince para biriktirilemez.
 • Mal insanı zengin etmez idare lazımdır: İnsan ne kadar çok mala sahip olursa olsun tutumlu olmayı bilmezse çok çabuk sıkıntıya düşer.
 • Parayı zapt etmek deliyi zapt etmekten zor*: Elindeki parayı çarçur etmeyip tutmasını bilmek, tasarruf etmek pek zor bir iştir.
 • Sakla samanı, gelir zamanı*: Gereksiz görülen bir şeyi ileride gerekli olabileceğini düşünerek saklamalı ve tasarruf edilmelidir.
( 11 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 11


Anonim:
güzel atasözleri var :D
15/2/12 17:33
Anonim:
Tşk
15/3/16 16:51
Anonim:
Tşk
14/12/16 18:48
Anonim:
Hastayım ata sözlerine
14/12/16 18:51
İsimsiz:
Atasözleri için saol ödevime çok yardımcı oldun...
Ayrıca çok güzel atasözleri var...
24/12/17 22:27
Anonim:
Çok tşk ödevime yardım etti
17/5/18 21:03
Anonim:
Ödevlerde çok yardımcı oluyor ve ata sözlerine hastayım
20/11/18 16:56
Anonim:
benim aradığım burda yokki
1/2/21 15:50
Anonim:
Çok tşk.
11/5/21 20:49
Anonim:
Ödevime çok yardımcı oluyor atasözleri.

9/3/23 19:56
Anonim:
Atasözleri ödevime çok yardımcı oluyor
9/3/23 20:02