Hayat nedir ne demektir? Hayat ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0

hayat (I)


 1. Yaşam.
 2. Canlı, sağ olma durumu: O hala hayatta. İnsanın ve birçok canlının dünyadaki ilk kuralı "Hayatta Kal" kuralıdır. (Serna)
 3. Doğumdan ölüme dek geçen süre, ömür: Hayatını ona adadı. Hülyası kalmayınca hayatın ne zevki var (Y. K. Beyatlı)
 4. Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı: Köy hayatı, gece hayatı, şehir hayatı vb.
 5. Meslek ve durum: İş hayatı.
 6. Geçim koşullarının tümü: "Hayatımı yazılarımla kazanırım." (İlgili cümle kaynağı: H. E. Adıvar). Hayat pahalılığı.
 7. Canlılığı gösteren hareket, kımıldanış, kaynaşma: Hayat belirtisi. Bu evde hiç hayat yok.
 8. Yazgı, kader: Hayat onları tekrar karşılaştırdı.


hayat (II)


 1. Köy ve kasaba evlerinde, bahçeye bakan, üstü kapalı, bir yada birkaç yanı açık sofa.
 2. Avlu, ev bahçesi: Çocuklar hayatta oynuyorlardı.


Hayat ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "hayat (I)" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Hayat adamı: Zamana kolayca uyan, her türlü güçlüğü yenmesini bilen erkek.
 • Hayat arkadaşı: Eş, karı kocanın her birine göre öbürü: Ama evlenince eşi bulunmaz bir hayat arkadaşı olacaktır.
 • Hayat geçirmek: Yaşamak, varlığını sürdürmek.
 • Hayat mücadelesi (kavgası): Yaşamak ve geçinmek için harcanan çabaların bütünü.
 • (Bir şeye) Hayat vermek: Canlılık vermek, onu canlandırmak.
 • Hayata atılmak: Bir genç, geçimini sağlamak üzere bir işte çalışmaya başlamak.
 • Hayata gözlerini yummak (kapamak): Ölmek.
 • Hayata küsmek: Bezgin, kötümser olmak, yaşamak isteğini, sevincini yitirmek.
 • Hayatı kaymak: (argo) Her işi ters gitmek, mahvolmak.
 • Hayatın baharı: Gençlik çağı.
 • Hayatına girmek: Yaşamında yer almak.
 • Hayatını (birine) borçlu olmak:
  1. Biri tarafından ölümden kurtarılmış olmak.
  2. Birinin yaşamı bir başkasının desteğiyle sağlanmış olmak.
 • Hayatını kazanmak: Geçimini sağlamak.
 • Hayatını yaşamak: Her türlü baskıdan uzak, gönlünce yaşamak.


Hayat ile ilgili birleşik fiil ve kelimeler


 • Hayat felsefesi (görüşü): Bir kimsenin inanış, düşünce ve davranışlarını belirleyen kişisel görüş ve tutumların tümü.
 • Hayat memat meselesi: Ölüm kalım sorunu.
 • Hayat pahalılığı: Geçim için gerekli şeylerin sağlanmasında güçlük çekilmesi, temel gereksinim maddelerinin fiyatlarının yüksekliği.
 • Hayat seviyesi: Yaşam düzeyi.
 • Hayat sigortası: Bir insanın, yaşlılık çağında kendisine ya da ölünce mirasçılarına toptan ödenmek üzere belirli bir süre sigorta şirketine para vermek koşuluyla yaptığı sigorta anlaşması.
 • Hayat standardı: Bir kimsenin ya da topluluğun yaşaması için zorunlu olan ekonomik gereksinimlerin düzeyi.
 • Hayatta olmak: Yaşamak, yaşamayı sürdürmek.
 • Hayatta olmaz: Gerçekleşemez, hiçbir zaman olamaz.
( 0 soru/yorum )