hayat:

Hayat nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
 1. Yaşam.
 2. Canlı, sağ olma durumu.
  O hala hayatta.
 3. Doğumdan ölüme dek geçen süre, ömür.
  Hayatını ona adadı.
 4. Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı.
  Köy hayatı. Gece hayatı.
 5. Meslek ve durum.
 6. Geçim koşullarının tümü.
  "Hayatımı yazılarımla kazanırım." (İlgili cümle kaynağı: H. E. Adıvar)
 7. Canlılığı gösteren hareket, kımıldanış, kaynaşma.
  Hayat belirtisi.
 8. Yazgı, kader.
  Hayat onları tekrar karşılaştırdı.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "hayat" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Hayat adamı: Zamana kolayca uyan, her türlü güçlüğü yenmesinin bilen erkek.
 • Hayat arkadaşı: Eş, karı kocanın her birine göre öbürü. Ama evlenince eşi bulunmaz bir hayat arkadaşı olacaktır.
 • Hayat geçirmek: Yaşamak, varlığını sürdürmek.
 • Hayat mücadelesi (kavgası): Yaşamak ve geçinmek için harcanan çabaların bütünü.
 • (Bir şeye) Hayat vermek: Canlılık vermek, onu canlandırmak.
 • Hayata atılmak: Bir genç, geçimini sağlamak üzere bir işte çalışmaya başlamak.
 • Hayata gözlerini yummak (kapamak): Ölmek.
 • Hayata küsmek: Bezgin, kötümser olmak, yaşamak isteğini, sevincini yitirmek.
 • Hayatı kaymak: (argo) Her işi ters gitmek, mahvolmak.
 • Hayatın baharı: Gençlik çağı.
 • Hayatına girmek: Yaşamında yer almak.
 • Hayatını (birine) borçlu olmak:
  1. Biri tarafından ölümden kurtarılmış olmak.
  2. Birinin yaşamı bir başkasının desteğiyle sağlanmış olmak.
 • Hayatını kazanmak: Geçimini sağlamak.
 • Hayatını yaşamak: Her türlü baskıdan uzak, gönlünce yaşamak.


Diğer kelimeler ve anlamları


 • Hayat felsefesi (görüşü): Bir kimsenin inanış, düşünce ve davranışlarını belirleyen kişisel görüş ve tutumların tümü.
 • Hayat memat meselesi: Ölüm kalım sorunu.
 • Hayat pahalılığı: Geçim için gerekli şeylerin sağlanmasında güçlük çekilmesi, temel gereksinim maddelerinin fiyatlarının yüksekliği.
 • Hayat seviyesi: Yaşam düzeyi.
 • Hayat sigortası: Bir insanın, yaşlılık çağında kendisine ya da ölünce mirasçılarına toptan ödenmek üzere belirli süre sigorta şirketine para vermek koşuluyla yaptığı sigorta anlaşması.
 • Hayat standardı: Bir kimsenin ya da topluluğun yaşaması için zorunlu olan ekonomik gereksinimlerin düzeyi.
 • Hayatta olmak: Yaşamak, yaşamayı sürdürmek.
 • Hayatta olmaz: Gerçekleşemez, hiçbir zaman olamaz.