Karambol ne demektir? Karambole gelmek deyiminin anlamı nedir?

  1. Bilardo oyununda ıstakayla vurulan topun öbürlerine dokunması.
  2. (mecazi) Kişilerin ya da nesnelerin birbirine çarpması sonucu ortaya çıkan karışık durum, karışıklık.
  3. Karışıklık, karmaşa.


  • Karambole gelmek: (deyiminin anlamı) Karışıklığa, gürültüye gelmek, üzerinde yeteri kadar durulmamak.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.