karambol:

Karambol ne demektir? Karambole gelmek deyiminin anlamı nedir?

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bilardo oyununda ıstakayla vurulan topun öbürlerine dokunması.
  2. (mecazi) Kişilerin ya da nesnelerin birbirine çarpması sonucu ortaya çıkan karışık durum, karışıklık.
  3. Karışıklık, karmaşa.


  • Karambole gelmek: (deyiminin anlamı) Karışıklığa, gürültüye gelmek, üzerinde yeteri kadar durulmamak.