Karambol ne demektir? Karambole gelmek deyiminin anlamı nedir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bilardo oyununda ıstakayla vurulan topun diğerlerine dokunması.
  2. (mecazi) Kişilerin ya da nesnelerin birbirine çarpması sonucu ortaya çıkan karışık durum, karışıklık.
  3. Karışıklık, karmaşa: İçinden çıkamayacağınız kadar karambol bir dönemdir bu dönem. (C. Demirci)


  • Karambole gelmek: (deyiminin anlamı) Karışıklığa, gürültüye gelmek, üzerinde yeteri kadar durulmamak: Bir karambole geldi ve beni orada gözaltına almadılar. (E. Mavioğlu)
  • Karambole getirmek:
    1. Karışıklıktan yararlanarak birini aldatmak: Aklımı çelip beni bir karambole getirdiler ve evet dedim (İlgili cümle kaynağı: Y. Mıstıkoğlu).
    2. Bir işi aşırı çabuklukla yaparak gereken özeni göstermemek.
( 0 soru/yorum )