Güç nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ü harfi karın kasına benzetilen güç sözcüğü
Güç
 1. İş yapma yeteneği.
 2. Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet: Kontrolsüz güç, güç değildir.
 3. (fizik)
  1. Hareket sağlayan kuvvet.
  2. Birim zamanda üretilen veya harcanan enerji. (simgesi P, birimi watt)
  3. Optikte, bir merceğin metre cinsinden alınan odak uzaklığının 1 sayısına bölünmesiyle elde edilen değeri (birimi diyoptri).
 4. Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği: Motorun gücü.
 5. Amaca varmayı sağlayan özellik, etkileyiş: Paranın gücü.
 6. Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet, efor: Zihin gücü, yaşama gücü.
 7. Ağır ve yorucu emekle yapılan, çetin, müşkül, kolay karşıtı: Toprakla uğraşmak ne güç iştir.
( 0 soru/yorum )