Muhakkak nedir ne demektir? Anlamı

Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş: Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çi...

Muhafaza nedir ne demektir? Anlamı

Koruma, saklama, durumunu bozmama, değiştirmeme: İlahi koruma altında olan Kur'an, tebliğ edildikten sonra beşeri önlemlerle de korunara...

Muhabere nedir ne demektir? Anlamı

Askeri muhabere Haberleşme, yazışma: Savaşta, muhabere, gıda kadar önemlidir. Muhabere etmek: Haberleşmek, mektuplaşmak, iletişim...

Muhaberat nedir ne demektir? Anlamı

Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar: Kuruluşlar genellikle gelen ve giden belgelerin teslim edildiği ve ilgili işlemle...

Muhabbet kuşu nedir?

Muhabbet kuşları Muhabbet kuşu, papağangillerden, asıl yurdu Avustralya olan, Türkiye'de de kafeste beslenen, eşine pek düşkün, sa...

Muğlak nedir ne demektir? Anlamı

Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık: Ey falan, malumun olsun ki, his aklın, akıl da ruhun esiridir. Ruh, esiri olan aklın bağlı e...

Mugayir nedir ne demektir? Anlamı

Uymayan, bağdaşmayan, aykırı, muhalif: Türkler yalnız edebe, ahlaka, dine ve hakkaniyete mugayir hareketlerden sakınırlar (İ. H. Danişmend)....

Mugalata nedir ne demektir? Anlamı

Doğru olmadığı bilinerek yanıltacak söz söyleme: Buna rağmen mugalata (demagoji) yaparak, sözü hakiki manasından saptırıp hak elçisinin dav...

Mufla nedir ne demektir? Anlamı

Mufla Cisimleri, aleve değdirmeden ateşin etkisine maruz bırakmak için kullanılan büyük toprak kap. Dişçilikte takım dişin yapıldığı...

Mufassal nedir ne demektir? Anlamı

Ayrıntılara girilerek geniş biçimde anlatılan, ayrıntılı, detaylı: Bu eserin, ileride mufassal olarak anlatacağımız iki yazma nüshası bilinm...

Mudil nedir ne demektir? Anlamı

Karmaşık, güç, çetin, kompleks: Hatta böyle biri en girift ve en mudil meseleleri dahi çok rahatlıkla çözebilir (M. Serteser). Ruh hadisele...

Mudi nedir? Mudiler ne demektir? Anlamı

Bankaya para yatırmış kişi, yatırımcı, banka müşterisi: Mudi sayısını arttırmak için yeni kampanyalar düzenliyorlar. (örnek cümle) Banka v...

Mubassır nedir ne demektir? Anlamı

Eskiden, okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli olan kimse, gözetici: Ne mubassır ne müdür ne de üst sınıftan başımıza çavu...

Mübah nedir ne demektir? Anlamı

Dini yönden yapılmasında sakınca olmayıp yapılması kişinin isteğine kalmış olan, yapılması günah ya da sevap olmayan (şey): Örneğin gezmek, ...

Muazzam nedir ne demektir? Anlamı

Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman: Kainatta muazzam ve muntazam bir denge var ve bu denge çok hassas ölçülerle korunup kontrol ediliy...

Muayyen nedir ne demektir? Anlamı

Belli, belirli: Ve ferdin bu manevi yapısı ile ruhi hususiyetleri onda muayyen bir duyuş ve hareket ediş tarzı yaratır ki buna da "kar...