Muğber nedir? Muğber olmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Gücenmiş, gücenik, küskün: Vatan, millet uğruna ölen Adnan Menderes / "Hiç te muğber değilim" diyerek verdi nefes. (M. Fatin Baki)
  2. Üzeri tozlu, tozlanmış: Güneş mağrib-güzîn olmuş semâ esmer, ufuk gülgûn / Zaman durgun, zemin muğber, cihan dembeste, can mahzûn... (M. A. Ersoy)


  • Muğber olmak: Gücenmek, küsmek: Doğru söze muğber olmam. (İlgili cümle kaynağı: N. F. Kısakürek)
( 0 soru/yorum )