mübayaa:

Mübayaa nedir? Mübayaa etmek ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Satın alma, bir değer karşılığında bir şeye sahip olma. Perakendeciye tanınan kâr yüzdesi yalnız mübayaa bedeli üzerinden hesaplanır (Ayın Tarihi). Babam, tek kuruşun bile ziyan edilmemesini amaçladığı için, İstanbul Erkek Lisesindeki kimya öğretmeni İhsan Dereli'yi mübayaa işlerinin başına getirmişti...

  • Mübayaa etmek: Satın almak. Bu komisyonların vazifesi, dahil ve hariçten buğday, arpa, mısır çavdar gibi yemeklik tedarik ve mübâyaa etmek idi. (Meclis-i Ayan)
  • Mübayaacı: Satın alıcı. Devlet için zahire satın alan kişilere yukarıda da zikrettiğimiz gibi "mubayaacı" denilmekteydi. (İlgili cümle kaynağı: S. Aynural)