Mübayaa nedir? Mübayaa etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Satın alma, bir değer karşılığında bir şeye sahip olma: Perakendeciye tanınan kâr yüzdesi yalnız mübayaa bedeli üzerinden hesaplanır (Ayın Tarihi). Babam, tek kuruşun bile ziyan edilmemesini amaçladığı için, İstanbul Erkek Lisesindeki kimya öğretmeni İhsan Dereli'yi mübayaa işlerinin başına getirmişti...

  • Mübayaa etmek: Satın almak: Bu komisyonların vazifesi, dahil ve hariçten buğday, arpa, mısır çavdar gibi yemeklik tedarik ve mübâyaa etmek idi. (Meclis-i Ayan)
  • Mübayaacı: Satın alıcı: Devlet için zahire satın alan kişilere yukarıda da zikrettiğimiz gibi "mubayaacı" denilmekteydi. (İlgili cümle kaynağı: S. Aynural)
( 0 soru/yorum )