Mufassal nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ayrıntılara girilerek geniş biçimde anlatılan, ayrıntılı, detaylı: Bu eserin, ileride mufassal olarak anlatacağımız iki yazma nüshası bilinmektedir (Mahmud Esad Coşan). Bölgeyle ilgili mufassal olarak hazırlanan defterin daha sonra da özeti hazırlanırdı... Bahse konu mufassal versiyonu görse idik, daha da kesin sonuçlara varmamız mümkün olacaktı. (kelime ile ilgili cümleler)
( 0 soru/yorum )