Mükedder nedir? Mükedder olmak ne demektir? Anlamları

Üzgün, kederli. Mükedder olmak: Üzülmek, kederlenmek. Orada, benzerini mahlukatın hiç işitmediği güzel bir sesle şarkı okurlar ve şöyle...

Mükaleme nedir ne demektir? Anlamı

Mükaleme, karşılıklı konuşma, söyleşme demektir. Musa kelimullah hazretleri, varıp, Tur-i Sina'da, Allahü Tebareke ve Teala hazretleri i...

Mükafat nedir? Mükafatlandırmak ne demektir? Anlamları

Ödül. Allah da onlara, hem dünya mükafatını hem ahiret mükafatının güzelliğini verdi. Çünkü Allah, iyilik edenleri sever. (Ali İmran Suresi...

Müjde nedir ne demektir? Anlamı

Sevindirici haber, muştu. Onlar için hem bu dünya hayatında, hem de sonraki hayatta müjdeler var. Allah'ın vaadinde asla değişme yoktur...

Mühürdar nedir ne demektir? Anlamı

Osmanlı devrinde büyük bir makamda bulunan kimsenin mührünü taşıyıp gereken kağıtlara basmakla görevli kimse. Osmanlı İmparatorluğunda silah...

Mühür nedir ne demektir? Anlamı

T.C. Damgalı Mühür Bir kimsenin, bur kuruluşun adının, tersine kazılı bulunduğu genellikle yuvarlak metal ya da başka bir maden parça...

Mühürlemek nedir ne demektir? Anlamı

Kırmızı mum ile mühürlemek Mühür basmak. Evrakı mühürlemek. Açılırsa, belli olsun diye bir şeyin üzerine yapıştırılan muma veya kurş...

Mühtedi nedir ne demektir? Anlamı

Başka bir dinden Müslümanlığa geçmiş, mürtet karşıtı. Yetmiş yaşında mühtedi olmuş Leyla Hanım Fransızca mealden Yasin suresini okuyordu: &...

Mühre nedir? Mührelemek ne demektir? Anlamı

Mühre ile kağıt düzleme ve parlatma Kağıda yumuşaklık, parlaklık ve düzlük vermek için kullanılan camdan veya akikten yapılan araç. S...

Mühlet nedir? Mühlet vermek ne demektir? Anlamları

Bir işin yapılması ya da bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade. Eğer borçlu sıkıntıda ise, onu, bir kolaylık bulununcaya kadar mühl...

Mühimmat nedir ne demektir? Anlamı

Mühimmat Cephane. (askeri terim) Savaşmak için gerekli olan cephane ve diğer önemli savaş gereçleri. Önemli, ehemmiyetli ve gerekl...

Mühim nedir ne demektir? Anlamı

Önemli, ehemmiyetli. Vakit keskin bir kılıç gibidir. Mühim işleri bugün yapmalı, mühim olmayanları yarına bırakmalıdır (kelime ile ilgili c...

Mühendislik nedir? Mühendis ne demektir? Kısaca Anlamları

Mühendislik Mühendis, teknik, sosyal ve ticari sorunlara çözüm geliştirmek için marifet, matematik ve bilimsel bilgiyi kullanan, birik...

Müftü nedir? Müftülük ne demektir? Anlamları

Eski İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran Toplumu İslam dini hakkında aydınlatan, din hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kişiye müftü deni...

Müfreze nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Müfreze Müfreze çeşitli görev ve hizmetlerin ifa edilmesi için, küçük birliklerden, belli bir kuruluşa bağlı kalmadan geçici olarak ol...

Müfredat nedir? Müfredat programı ne demektir? Anlamı

Müfredat programı Bir bütünü oluşturan bireyler, ayrıntılar. Bütünü bilinen bir şeyin ayrıntıları, maddeleri. Şimdi sana müfredatıyl...

Muflon nedir ne demektir? Anlamı

Muflon Kışlık dış giyeceklerin içine iliklenerek veya fermuarla geçirilen bir tür çok kalın, sık dokulu yumuşak astar, tak-çıkar asta...

Müflis nedir ne demektir? Anlamı

Bir işte bütün parasını batırmış, iflas etmiş kimse. Baş komiserin de ondan aşağı kalır yanı yoktu, bütün birikimini az önce borsada batırmı...

Müfettiş nedir ne demektir? Anlamı

Müfettiş Kamu kurum ve kuruluşları ile bazı özel kurumlarda işlerin yasa ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleye...

Müezzin nedir ne demektir? Anlamı

Minare şerefesinde ezan okuyan bir müezzin Ezan okuyan kimse. İlk müezzin Bilal-i Habeşi'dir. Müezzin, namaz vakitlerini bildir...

Müeyyide nedir? Cezai müeyyide ne demektir? Anlamı

Yaptırım, yaptırma gücü. Müeyyide, insanı bir işi yapmaya veya yapmamaya zorlayan kanuni güç demektir. Cezai müeyyide: İşlenen bir suçu...

Müessis nedir ne demektir? Anlamı

Bir işi, bir kuruluşu veya başka bir şeyi kuran kimse, kurucu. Elbette ki her müessesenin bir de müessisi olacaktır (İlgili cümle kaynağı: H...

Müessir nedir? Müessir fiil ne demektir? Anlamı

Dokunaklı. Ezan ve selam bir başka dille ifade edildiğinde bu kadar müessir olmuyor. Etkili. Çocuk için en müessir nasihat, ananın babanın...

Müessif nedir ne demektir? Anlamı

Acınacak, üzücü, üzüntü veren. Bu hususta tedbirsizlik bazen müessif hadiselere bile sebebiyet vermektedir. (İlgili cümle) Yerinilecek, ho...

Müessese nedir ne demektir? Anlamı

Kanunlar gereğince kurulan ve sürekliliği olan kurum veya kuruluş. Bütün müşteriler bu ciddi müessesenin güvencesi altındadır. Bir toplumd...

Müesses nedir ne demektir? Anlamı

Kurulu, kurulmuş, tesis edilmiş. Eğitimin prensipleri dört başı mamur bir felsefeye; müesses bir nizama dayanmadıkça yaşanır değerler haline...

Müennes nedir ne demektir? Anlamı

Bazı dillerde dişi cinsten sayılan kelime, dişil. Müzekker (eril) karşıtı. Araplar can kelimesine müennes demişlerdir. Fakat canın müennesli...

Müemmen nedir ne demektir? Anlamı

Emniyete alınmış (kimse). Şahsını hedef alan bir suikast teşebbüsünü bahane ederek, hayatını müemmen kılmak için... Güvenilir (kimse). Evl...

Müellif nedir ne demektir? Anlamı

Yazan, kitap hazırlayan, yazar. Eser kaleme alan, manaları nakşederek kitap yazan kalem erbabına eskiden müellif deniyordu. Her kitap yaza...

Müeddep nedir ne demektir? Anlamı

Uslu, edepli, terbiyeli, güzel ahlaklı. Kısa boyuyla, tin tin yürüyüşüyle, içi tıka basa kitap dolu eski çantasıyla, önü daima ilikli duran...

Müebbet nedir ne demektir? Anlamı

Sonu olmayan, sonsuz, ebedi. Müebbet aşka mahkumuzdur. Günün birinde af çıkacak, müebbet aşktan kurtulacağımız umudu da yoktur – kesinl...

Müdrik nedir ne demektir? Anlamı

Anlamış, idrak etmiş. Zira haksızlığını müdrik insan herkesin gözüne bakarak rahat yalan söyleyemez. (İlgili cümle kaynağı: Yasir Bilgin) ...

Müdire (müdüre) nedir? Müdire hanım ne demektir? Anlamı

Müdire Hanım Kadın müdür, bayan yönetici. Bugün geleceğimizi onlar da biliyordu, doğruca Müdire Hanımın odasına gittik. (Halk dilind...
1 Yorum

Müdür nedir? Genel müdür ne demektir? Anlamı

Müdür İdare eden, idareci, yönetici. Müdür, fazla resmiyet seven bir adamdı ama her halde iyi geçineceğime emindim. (Reşat Nuri Günte...

Müdevven nedir? Müdevvenat ne demektir? Anlamları

Derlenmiş. Bir araya getirilerek divan durumunda toplanmış. Arap edebiyatının ilk müdevven edebi metni kabul edilen Kur'an'ın Mekk...

Müderris nedir? Müderrislik ne demektir? Anlamları

Ders veren, tedriste bulunan, profesör. Medresede veya camide öğretmen. İlk Türkiye Üniversitesine Darülfünun denildiği gibi, öğretmenl...