Mükaleme nedir ne demektir? Anlamı

Karşılıklı konuşma, söyleşme: Musa kelimullah hazretleri, varıp, Tur-i Sina'da, Allahü Tebareke ve Teala hazretleri ile mükaleme ettikçe...

Müjde nedir ne demektir? Anlamı

Sevindirici haber, muştu: Onlar için hem bu dünya hayatında, hem de sonraki hayatta müjdeler var. Allah'ın vaadinde asla değişme yoktur...

Mühür nedir ne demektir? Anlamı

T.C. Damgalı Mühür Bir kimsenin, bur kuruluşun adının, tersine kazılı bulunduğu genellikle yuvarlak metal ya da başka bir maden parça...

Mühürlemek nedir ne demektir? Anlamı

Kırmızı mum ile mühürlemek Mühür basmak: Evrakı mühürlemek. Açılırsa, belli olsun diye bir şeyin üzerine yapıştırılan muma veya kurş...

Mühtedi nedir ne demektir? Anlamı

Başka bir dinden Müslümanlığa geçmiş olan, mürtet karşıtı: Yetmiş yaşında mühtedi olmuş Leyla Hanım Fransızca mealden Yasin suresini okuyor...

Mühimmat nedir ne demektir? Anlamı

Mühimmat Cephane. (askeri terim) Savaşmak için gerekli olan cephane ve diğer önemli savaş gereçleri. Önemli, ehemmiyetli ve gerekl...

Mühim nedir ne demektir? Anlamı

Önemli, ehemmiyetli: Vakit keskin bir kılıç gibidir. Mühim işleri bugün yapmalı, mühim olmayanları yarına bırakmalıdır. Lazım, gerekli, lü...

Muflon nedir ne demektir? Anlamı

Muflon Kışlık dış giyeceklerin içine iliklenerek veya fermuarla geçirilen bir tür çok kalın, sık dokulu, yumuşak (battaniyemsi) astar...

Müflis nedir ne demektir? Anlamı

Bir işte bütün parasını batırmış, iflas etmiş kimse: Baş komiserin de ondan aşağı kalır yanı yoktu, bütün birikimini az önce borsada batırmı...

Müfettiş nedir ne demektir? Anlamı

Müfettiş Kamu kurum ve kuruluşları ile bazı özel kurumlarda işlerin yasa ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleye...

Müezzin nedir ne demektir? Anlamı

Minare şerefesinde ezan okuyan bir müezzin Ezan okuyan kimse. İlk müezzin Bilal-i Habeşi'dir. Müezzin, namaz vakitlerini bildirm...

Müessis nedir ne demektir? Anlamı

Bir işi, bir kuruluşu veya başka bir şeyi kuran kimse, kurucu: Elbette ki her müessesenin bir de müessisi olacaktır (İlgili cümle kaynağı: H...

Müessif nedir ne demektir? Anlamı

Üzüntü veren, üzen, üzücü: Bu hususta tedbirsizlik bazen müessif hadiselere bile sebebiyet vermektedir (İ. Sarı). Efendiler birkaç günden b...

Müessese nedir ne demektir? Anlamı

Kanunlar gereğince kurulan ve sürekliliği olan kurum veya kuruluş: Bütün müşteriler bu ciddi müessesenin güvencesi altındadır. (örnek cümle...

Müesses nedir ne demektir? Anlamı

Kurulu, kurulmuş, tesis edilmiş: Eğitimin prensipleri dört başı mamur bir felsefeye; müesses bir nizama dayanmadıkça yaşanır değerler haline...

Müennes nedir ne demektir? Anlamı

Bazı dillerde dişi cinsten sayılan kelime, dişil [müzekker (eril) karşıtı]: Araplar can kelimesine müennes demişlerdir. Fakat canın müennesl...

Müemmen nedir ne demektir? Anlamı

Emniyete alınmış (kimse): Şahsını hedef alan bir suikast teşebbüsünü bahane ederek, hayatını müemmen kılmak için... Güvenilir (kimse): Evl...

Müellif nedir ne demektir? Anlamı

Yazan, kitap hazırlayan, yazar: Bilgi, birikim, araştırma ve inceleme sonucu meydana getirilen bir eserin ortaya koyanı. Başka bir ifadeyle...

Müeddep nedir ne demektir? Anlamı

Uslu, edepli, terbiyeli, güzel ahlaklı: Kısa boyuyla, tin tin yürüyüşüyle, içi tıka basa kitap dolu eski çantasıyla, önü daima ilikli duran...

Müebbet nedir ne demektir? Anlamı

Sonu olmayan, sonsuz, ebedi: Müebbet aşka mahkumuzdur. Günün birinde af çıkacak, müebbet aşktan kurtulacağımız umudu da yoktur – kesinl...

Müdrik nedir ne demektir? Anlamı

Anlamış, idrak etmiş: Zira haksızlığını müdrik insan herkesin gözüne bakarak rahat yalan söyleyemez. (İlgili cümle kaynağı: Yasir Bilgin) ...