müessis:

Müessis nedir ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Bir işi, bir kuruluşu veya başka bir şeyi kuran kimse, kurucu. Elbette ki her müessesenin bir de müessisi olacaktır (İlgili cümle kaynağı: H. Bilecik). Bu medeniyetin müessisleri kimlerdir? Efendiler bu medeniyetin müessisleri Sümer'lerdir, ikinci misali alalım. Latin medeniyetinin müessisleri kimlerdir? Bu medeniyetin unsurlarını İtalya'ya getiren halk Etrüskler'dir. (A. Afetinan)