Müeyyide nedir? Cezai müeyyide ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yaptırım, yaptırma gücü: Müeyyide, insanı bir işi yapmaya veya yapmamaya zorlayan kanuni güç demektir.


  • Cezai müeyyide: İşlenen bir suçun karşılığında ceza olarak yaptırılan şey: Bunlara aykırı eylemler cezai müeyyide gerektiren suç kapsamındadır. Cezai sorumluluğun müeyyidesi hürriyeti kısıtlama ve para cezası olabilir.
( 0 soru/yorum )