Müfettiş nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir müfettiş denetleme esnasında rapor tutarken
Müfettiş
Kamu kurum ve kuruluşları ile bazı özel kurumlarda işlerin yasa ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen, çalışanlar üzerinde sorgulama yetkisine sahip olan ve bu konuda vardığı sonuçları kuruluş merkezine veya bağlı olduğu teftiş kuruluna rapor halinde bildiren kimse: Maliye müfettişi, iş müfettişi, polis müfettişi, okul müfettişi vb.
( 0 soru/yorum )