mükedder:

Mükedder nedir? Mükedder olmak ne demektir? Anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Üzgün, kederli.


  • Mükedder olmak: Üzülmek, kederlenmek. Orada, benzerini mahlukatın hiç işitmediği güzel bir sesle şarkı okurlar ve şöyle söylerler: "Bizler ebedileriz, hiç ölmeyiz! Bizler nimetlere mazharız, fakr bilmeyiz! Rabbimizden razıyız, mükedder olmayız! (İlgili cümle kaynağı: Kütüb-i Sitte)