Mükedder nedir? Mükedder olmak ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üzgün, kederli: Malının hesabını kendisi dahi bilemeyecek derecede zengin olan o, kendine varis olacak bir evladı olmamasından dolayı pek mahzun ve mükedderdi. (S. Tevfik)


  • Mükedder olmak: Üzülmek, kederlenmek: Orada, benzerini mahlukatın hiç işitmediği güzel bir sesle şarkı okurlar ve şöyle söylerler: "Bizler ebedileriz, hiç ölmeyiz! Bizler nimetlere mazharız, fakr bilmeyiz! Rabbimizden razıyız, mükedder olmayız! (İlgili cümle kaynağı: Kütüb-i Sitte)
( 0 soru/yorum )