Mühendislik nedir? Mühendis ne demektir? Kısaca Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Cam üzerine proje çizen bir mühendis
Mühendislik
Mühendis, teknik, sosyal ve ticari sorunlara çözüm geliştirmek için marifet, matematik ve bilimsel bilgiyi kullanan, birikmiş tecrübelerden faydalanan, mühendislik prensiplerini uygulayan, alanında uzmanlaşmış çözümleyici zeka sahibi kişi.

Mühendislik, bilimsel araştırmaların sonuçlarını teknolojik olgulara dönüştürmek, teknolojiyi, toplumun gereksinimleri ve ekonomik konularla bağlantısı içinde değerlendirerek, ekonomi ve teknoloji arasında köprü kurmak üzere yapılan sistemli çalışmalardır.

Türk Dil Kurumu'na göre mühendis, insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı; çeşitli yapılar yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi şehircilik ve imar dışı alanların ilkeleri, bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir. TDK

Vikipedi'ye göre modern anlamda mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir. Arthur Mellen Wellington (demiryolları inşaat mühendisi)'a göre mühendislik, "Beceriksiz birinin iki dolara kötü yaptığı bir şeyi bir dolara iyi yapma sanatıdır." Mühendislik işini yapan insanlara mühendis adı verilir. Vikipedi
( 0 soru/yorum )