mühürdar:

Mühürdar nedir? Mühürdarlık ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Osmanlı devrinde büyük bir makamda bulunan kimsenin mührünü taşıyıp gereken kağıtlara basmakla görevli kimse. Mühürdar normalde sadrazamlar ile nazır ve valilerin maiyetlerinde (yanlarında) resmî kâğıtları mühürlemekle memur olan kişilerdir. (F. Tızlak)

  • Mühürdarlık:
    1. Mühürdar olma durumu veya mühürdar olan kimsenin görevi. Ona, devletin en önemli görevlerinden biri olan "mühürdarlık" görevini verdi. (İlgili cümle kaynağı: Ş. Beysanoğlu)
    2. Dîvânü'l-hâtem: Önemli yazışmaların yapıldığı, tasdik edilip gözden geçirildiği ve mühürlendiği daire.