Mühürdar nedir? Mühürdarlık ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Osmanlı devrinde büyük bir makamda bulunan kimsenin mührünü taşıyıp gereken kağıtlara basmakla görevli kimse: Mühürdar normalde sadrazamlar ile nazır ve valilerin maiyetlerinde (yanlarında) resmî kâğıtları mühürlemekle memur olan kişilerdi. (F. Tızlak)

  • Mühürdarlık:
    1. Mühürdar olma durumu veya mühürdar olan kimsenin görevi: Ona, devletin en önemli görevlerinden biri olan "mühürdarlık" görevini verdi. (İlgili cümle kaynağı: Ş. Beysanoğlu)
    2. Dîvânü'l-hâtem: Önemli yazışmaların yapıldığı, tasdik edilip gözden geçirildiği ve mühürlendiği daire.
( 0 soru/yorum )