mühtedi:

Mühtedi nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Başka bir dinden Müslümanlığa geçmiş, mürtet karşıtı.
    Yetmiş yaşında mühtedi olmuş Leyla Hanım Fransızca mealden Yasin suresini okuyordu: "Şüphe yok ki cennet ehli bugün, nimetler içinde sevinç ve ferah içindedir... Onlara merhametli Rabb'ın söylediği selam vardır." (Yasin Suresi 55. ve 58. Ayetler)
  2. Din değiştirmiş, dönmüş, dönme.