Müessese nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kanunlar gereğince kurulan ve sürekliliği olan kurum veya kuruluş: Bütün müşteriler bu ciddi müessesenin güvencesi altındadır. (örnek cümle)
  2. Bir toplumda bazı sorunların çözümlenebilmesi için uygulanan yöntem: Darülhadisler; Peygamber ahlakını, Peygamber üslubunu her seviyedeki insana ulaştırabilme gayesiyle kurulmuş müesseselerdir.
  3. Kurulmuş, bina olunmuş, temeli atılmış, vücuda getirilmiş: Buna göre müesseseyi maddi, manevi bir temel üzerine tesis edilen her türlü kuruluştur, diye tarif edebiliriz. Bizim için kutsal bir müessese olan aile, son yıllarda gereksiz bir müessese haline getirilmeye başlandı.
( 0 soru/yorum )